Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Powrót Krzyża- relikwii św. Wincentego Pallottiego do Domu Generalnego Sióstr Misjonarek Pallotynek

p1010369

W niedzielę 16 czerwca 2013r. Krzyż – relikwia św. W. Pallottiego powrócił z Polski pod opiekę Sióstr Misjonarek Pallotynek Domu Generalnego w Rzymie. Ks. Mariusz Małkiewicz SAC, dyrektor Instytutu Pallottiego w Konstancinie i tymczasowy kustosz Krzyża, dokonał uroczystego przekazania go podczas porannej Mszy św. sprawowanej z udziałem sióstr Domu Generalnego i Prokury.

 

img 2581a

W wygłoszonej homilii ks. Mariusz podziękował serdecznie siostrom za umożliwienie posiadania tej cennej Relikwi Pallottiego na czas trwania Jubileuszu 50.lecia kanonizacji św. Wincentego. Wokół krzyża, na adoracji gromadziły się tysiące ludzi, aby w modlitwie przedstawiać Bogu swoje troski i radości. Krzyż- relikwia św. Założyciela pielgrzymował przez ponad rok odwiedzając Polskę, Słowację, Czechy, Ukrainę i Białoruś i ukazując bogactwo wiary, pobożności nie tylko członków ZAK, ale i przybywających wiernych. Dla całej Rodziny Pallotyńskiej był to widzialny znak jedności, której członkowie Zjednoczenia doświadczają coraz bardziej.

W uroczystej Mszy św. modlitwą otaczaliśmy wszystkich, którzy powierzali siebie Miłosierdziu Bożemu w czasie tej jubileuszowej pielgrzymki Krzyża.

img 2573a

Dzięki temu wydarzeniu wspólnota Domu Generalnego powiększyła się duchowo i obejmuje teraz modlitwą wszystkich ludzi, którzy pielgrzymowali i gorliwie modlili się przed relikwią św. W. Pallottiego.

Categories