Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Pierwsza Kapituła Prowincjalna w Tanzanii – 2013

img 2347

Siostry Pallotynki Misjonarki Prowincji Angielskiej zgromadziły się na 49. Kapitule Prowincjalnej, która trwała od 29 czerwca do 6 lipca 2013 r. Było to wydarzenie historyczne, ponieważ po raz pierwszy Kapituła Prowincjalna zorganizowana została w Tanzanii. Zgromadzone na niej siostry przeżywały ją w świadomości wielkich wydarzeń, jakim jest Rok Wiary oraz Jubileusz świętowania 175. lat założenia Sióstr Pallotynek „Rzymskich” i Pallotynek Misjonarek w 1838 r. w Rzymie.

W Kapitule uczestniczyła s. Izabela Świerad, Przełożona Generalna oraz w roli moderatorki s. Josephina D’Souza, Radna Generalna. Pierwszego dnia członkinie Kapituły przeżyły dzień skupienia prowadzony przez Ojca Tadeusza Brzozowskiego, Franciszkanina Konwentualnego. Naszym dniom towarzyszyła codzienna modlitwa do Ducha Świętego ze szczególną intencją o dobry wybór sióstr do nowego zarządu prowincjalnego.

Razem uczestniczyło 15 sióstr, a wśród nich Siostra Prowincjalna ze swą radą i siostrami delegatkami, dwie siostry Irlandki, trzy siostry z Anglii i osiem sióstr z Tanzanii. Członkinie Kapituły rozmawiały i dyskutowały nad przyszłością Angielsko-Tanzanijskiej Prowincji, której szczególną Patronką została obecnie Maryja, Królowa Pokoju.

Podczas wyborów s. Mary McNulty została ponownie wybrana na Przełożoną Prowincjalną wraz z czterema siostrami radnymi: s. Basilisa Jacob,Wikaria Prowincjalna, s. Honorata Lyimo, s. Genoveva Salanga i s. Nancy Logue.

img 2351

Na koniec Kapituły został opracowany Dekret zawierający sugestie na najbliższą przyszłość dla całej prowincji oraz poszczególnych wspólnot, aby móc odważnie kroczyć naprzód z nadzieją, ożywiając wiarę i rozpalając miłość w duchu św. Wincentego Pallottiego.

img 2185

Niesamowitą mocą dla wszystkich obecnych była wielka otwartość, zdolność słuchania i wspaniała współpraca wszystkich członkiń. Pragniemy kontynuować nasze apostolstwo z nową energią, radością i wdzięcznością Bogu, Miłości Nieskończonej.

S. Rosemarie Steinbach SAC

Categories