Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

PASJA, WIERNOŚĆ I… WDZIĘCZNOŚĆ

12 października w gościnnych progach kościoła San Salvatore in Onda w Rzymie, odbyła się uroczysta Msza św. za śp. ks. Jana Koryckiego SAC, który odszedł do wieczności 31 lipca 2020 r. Eucharystia zgromadziła przede wszystkim Polaków pracujących w zarządach generalnych różnych Zgromadzeń w Rzymie, zrzeszonych w tzw. grupie polskiej, której przewodniczy rada, wybierana na trzy lata. W obecnej kadencji w skład rady wchodzą dwie nasze Siostry: s. Izabela Świerad, przełożona generalna i s. Anna Małdrzykowska, radna generalna. Śp. ks. Jan Korycki SAC stał u początku powstawania grupy i śmiało można powiedzieć był jednym z jej inicjatorów i animatorów. Warto dodać, że polscy przedstawiciele zarządów generalnych spotykają się na dwa razy do roku, podejmując aktualne sprawy świata, Kościoła i życia konsekrowanego.

PHOTO 2020 10 12 19 56 34

 

Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. Józef Lasak SAC, wice generał, który obszernie zaprezentował imponujący biogram śp. ks. Jana. Wśród koncelebransów był także ks. Jacob Nampudakam SAC, przełożony generalny, który na zakończenie Liturgii skierował do zgromadzonych słowa serdecznej wdzięczności za pamięć i modlitwę za śp. ks. Jana. W osobistym świadectwie podkreślił również pracowitość, wytrwałość i święty upór ks. Koryckiego. „Przede wszystkim jednak – powiedział ksiądz generał – chcę to mocno podkreślić, ks. Jan był nade wszystko kapłanem! Pallotynem! Kapłanem, który z pasją i wiernością podążał szlakiem św. Wincentego Pallottiego”.

PHOTO 2020 10 12 19 57 42

PHOTO 2020 10 12 20 01 09

Wśród uczestników liturgicznego spotkania byli m.in. s. Izabela Świerad SAC, przełożona generalna, ks. Andrzej Pakuła MIC, przełożony generalny, ks. Jan Pelczarski, przełożony generalny Oblatów św. Józefa, księża pallotyni, przedstawicielki różnych Zgromadzeń żeńskich oraz świeccy penitenci i przyjaciele śp. ks. Jana.

PHOTO 2020 10 12 20 00 26

PHOTO 2020 10 12 19 58 52

Dzięki transmisji online realizowanej przez Pallotti TV, do wspólnej modlitwy mogła włączyć się także rodzina ks. Jana oraz wszyscy zainteresowani.

{youtube}xyoBro3mZLg|540|400|{/youtube}

Módlmy się, aby św. Wincenty Pallotti oraz bł. Elżbieta Sanna i bł. Ryszard Henkes, których procesy beatyfikacyjne ks. Jan prowadził, wyjednali mu radość wieczną w gronie świętych.

PHOTO 2020 10 12 20 00 07

Categories