Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Pallotyńska pasja w misji Chrystusa

pentecost limburg

„Mamy zaś według udzielonej nam łaski różne dary”. Rz 12, 6

Jesteśmy Pallotynkami:

Głęboko zakorzenionymi

W samym sercu wizji Pallottiego.

Jest w nas zawsze obecna pamięć

Wczorajszej drogi przebytej z niezwykłą odwagą

Przez wspaniałomyślne niewiasty, bez lęku przemierzające oceany,

By wtopić się w nowe kontynenty, bez sprzeciwu przyswajając

Inne kultury i podejmując niebotyczne wyzwania.

My dzisiaj mierzymy się z innymi przeszkodami niż nasze pionierki,

Ale podejmujemy je w tym samym duchu, co pierwsze siostry

U początków spełniania się pierworodnego snu o MISJI.

Jesteśmy przepojone pallotyńską pasją dla misji Chrystusa:

Mimo, iż droga, którą dzisiaj przemierzamy, jest zupełnie inna,

Z wyzwaniami na miarę obecnego czasu –

Nasze serca pozostają w jedności z „gladiatorkami” z przeszłości

I tkwią mocno u źródeł kontemplacji Pallottiego.

Poprzez ciągłe prowadzenie Ducha Świętego

I inspirację Maryi, Królowej Apostołów

Pierwotna wizja i jej sens nadal się rozprzestrzeniają.

Z żarliwością wkraczamy w przyszłość przepełnione Duchem Miłości,

Wpojonym nam przez Założyciela,

Pielęgnowanym przez nasze siostry pionierki.

Wspólnie RAZEM jesteśmy powołane, by także dzisiaj z PASJĄ torować drogę

Ku spełnieniu WIZJI MISJI CHRYSTUSA.

S. Phyllis Carpenter SAC, 1.08.2011

„Zesłanie Ducha Świętego” z kaplicy Domu Prowincjalnego w Limburgu

0

Categories