Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

PALLOTYŃSKA NIEDZIELA MISYJNA 2020

4 października, w kościele San Salvatore in Onda w Rzymie, uroczystą Mszą św. rodzina pallotyńska zainicjowała miesiąc misyjny Anno Domini 2020. Wspólna modlitwa zgromadziła przedstawicieli pallotyńskich Zarządów Generalnych, rzymskich wspólnot oraz świeckich członków Zjednoczenia.

 

W homilii, główny celebrans, ks. Romualdo Uzabumwana SAC, wyraził wdzięczność Panu Bogu za dar powołań misyjnych i za pallotyńskie placówki misyjne. Podziękował misjonarzom i misjonarkom oraz wszystkim dobrodziejom, którzy zaradzają potrzebom misji.

PHOTO 2020 10 04 13 45 56

Tegoroczny miesiąc misyjny bogaty jest w wiele inicjatyw: w każdą środę członkowie włoskich wspólnot będą gromadzić się na adoracji Najświętszego Sakramentu, modlitwie różańcowej i Eucharystii. Nie zabraknie również okazji, by wesprzeć kraje misyjne pomocą materialną.

PHOTO 2020 10 04 13 45 57

Z ramienia naszego Zgromadzenia głównymi animatorkami podejmowanych działań są s. Bożena Olszewska, członkini Komisji Misyjnej i s. Honorata Lyimo, radna generalna.

Categories

Contact us