Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

OTWARCIE DOMU NOWICJATU W KAMERUNIE I PIERWSZE DWIE NOWICJUSZKI

sam 0859

Siostry z naszej kameruńskiej misji pragną podzielić się swoją wielką radością z otwarcia domu nowicjatu w Doumé w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Również w tym samym dniu zostały przyjęte dwie pierwsze nowe nowicjuszki z Kamerunu: s. Maria Ghislaine i s. Maria Stephanie.

6g

6i

Przygotowaniem do podwójnego świętowania był dzień skupienia poprowadzony przez ks. Fabien SAC, który także w uroczystym dniu 14 września odprawił Mszę św. w asyście ks. Francois SAC i diakona Daniela SAC. Podczas tych dni obecne były wszystkie Siostry Pallotynki z Kamerunu.

S. Marietta Garbul, koordynatorka misji w Kamerunie, odczytała Dekret erekcyjny wydany przez Siostrę Generalną Izabelę Świerad, natomiast s. Anna Kot odczytała list Siostry Przełożonej Prowincjalnej Bernadetty Tureckiej, w którym Siostra wyraziła wdzięczność Bogu za powołania lokalne w Kamerunie i pracę apostolską Pallotynek i Pallotynów.

nov5

Przyjęciu do nowicjatu przewodniczyła s. Marietta Garbul. Kandydatki do nowicjatu, przynaglone miłością Boga, prosiły wspólnotę, aby uczyła ich naśladowania Chrystusa aż po krzyż, żyjąc w ubóstwie, posłuszeństwie i czystości oraz jak być wierną modlitwie, Kościołowi i żyć miłością. Nowicjuszki otrzymały krzyż i Bibilię, aby lepiej poznawać i medytować życie Jezusa Chrystusa. S. Anna Kot została mistrzynią nowicjatu.

nov3

Polecajmy w modlitwie nasze nowe siostry oraz wszystkich pallotyńskich misjonarzy, aby wzrastali w miłości do Boga i Kościoła. Módlmy się także o nowe powołania w Kamerunie. Te znaczące wydarzenia przejdą do historii Sióstr Pallotynek w Kamerunie.

Categories