Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

OBCHODY ROCZNICY POWSTANIA ZGROMADZENIA SIÓSTR PALLOTYNEK W SAN SALVATORE IN ONDA/ RZYM – 15 MAJA 2016 R.

IMG 5885a

W niedzielę Pięćdziesiątnicy w Kościele Najświętszego Zbawiciela na Fali (Santissimo Salvatore in Onda), dwa zgromadzenia Sióstr Pallotynek – Zgromadzenie Sióstr Apostolstwa Katolickiego i Siostry Misjonarki Apostolstwa Katolickiego – obchodziły rocznicę swego powstania w roku 1838, gdy św. Wincenty Pallotti otworzył w Rzymie dom Pia Casa di Carita dla osieroconych dziewcząt, aby troszczyć się o nie przy pomocy grupy pobożnych kobiet.

 

IMG 5744a

W obecności licznie zgromadzonych Sióstr z obydwu Zgromadzeń, z Przełożonymi Generalnymi: S. Ivete Garlet CSAC i S. Izabelą Świerad SAC oraz z Księżmi i Braćmi Pallotynami i świeckimi członkami ZAK, celebrowaliśmy dziękczynną Mszę św. z uroczystości Zesłania Ducha Świętego, jako wspólną rocznicę początku naszych Zgromadzeń. Gośćmi specjalnymi była Przełożona Generalna Maryjnego Instytutu Apostolstwa Katolickiego z Boliwii, S. Carmen Barrón Cáceres i S. Pascalina Ndata, Przełożona Generalna Zgromadzenia Matki Bożej Miłości z Południowej Afryki.

IMG 5751a

Przełożony Generalny, ks. Jacob Nampudakam SAC, złożył siostrom życzenia i podkreślił w homilii szczególną odpowiedzialność trzech wspólnot: Stowarzyszenia Księży i Braci Pallotynów oraz obydwu naszych Zgromadzeń Sióstr Pallotynek wobec całego dzieła św. Wincentego Pallottiego – Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Podkreślił, że ich rolą jest bycie „zaczynem jedności, apostolskiej świadomości i inspirowania grup”; są więc powołane, aby „nadać oblicze Zjednoczeniu i je ożywiać.”

Szczególnym wyrazem jedności było odnowienie ślubów przez wszystkie siostry przed Przełożonymi Generalnymi obydwu Zgromadzeń Sióstr Pallotynek.

To radosne wydarzenie było przygotowane z wielką kreatywnością; wymowne były symbole podczas aktu pokuty i procesji z darami, a piękne głosy sióstr z chóru Zgromadzenia Sióstr Apostolstwa Katolickiego ubogaciły uroczystą Liturgię.

IMG 5867a

Siostry Przełożone Generalne skierowały do zebranych serdeczne słowa wdzięczności i zachęty; życząc siostrom, aby potrafiły żyć w pełni powołaniem otrzymanym od Boga.

S. Maria Landsberger SAC

Categories