Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

NOWENNA PRZED XXIKAPITUŁĄ GENERALNĄ – Ósmy miesiąc – wrzesień

Logo En

8. SŁOWO BOŻE – DIALOG

PATRONKA MIESIĄCA –  Maryjo, Matko Słowa, módl się za nami

Słuchaj Izraelu! Maryja, Córa Syjonu i Matka Słowa, wypełniła to starotestamentalne zaproszenie w sposób doskonały. Zachowywała, rozważała i wiernie chowała w sercu. To pozwala być bardziej uważnym na Boga i na człowieka.

INTENCJA MIESIĄCA

Módlmy się za wszystkich apostołów i misjonarzy, aby zawsze było głoszone Słowo Boże, sprawowana Eucharystia i aby wszystkim ludziom niesiony był dar Bożej Miłości.

Lectio Divina

„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało. A bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie” (J 1,1-4a).

„(…) niech mi się stanie według twego słowa” (Łk 1,38).

Z Pism św. Wincentego Pallottiego

Ach, mój Jezu, Ty w nieskończonym swym miłosierdziu, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, Aniołów oraz wszystkich świętych (…) dałeś mi i dajesz odczuć w mym biednym sercu, że zawsze gdy się w Kościele świętym odczytuje Twą Ewangelię albo gdy ktoś pobożnie czyta ją z wiarą prywatnie, to zawsze z coraz to większym bogactwem łaski raczysz odnawiać w nas i odnawiasz wskazówki nauki i nakazy wiodące do życia wiecznego oraz że w duszach naszych chcesz ponawiać i mnożyć przedziwne działania łaski, których obrazem są wszystkie cuda zdziałane przez Ciebie na ziemi” (OOCC X, 258).

Z Zasad Życia

„Św. Wincenty Pallotti poleca nam jako szczególną formę modlitwy wpatrywanie się w życie Jezusa ukazane w Ewangelii. Starajmy się przez wiarę i miłość ukształtować nasze życie na podobieństwo życia Jezusa” (75).

Zadanie

Propozycja wspólnotowa:

Zatroszczmy się o praktykę dzielenia się Słowem Bożym we wspólnocie. Tam, gdzie jest praktykowana niech będzie kontynuowana z większym zaangażowaniem, być może w formie nabożeństwa, celebracji Słowa. Tam, gdzie została porzucona, niech powróci jako stała praktyka. Może ten miesiąc nowennowy będzie dla członkiń wspólnoty okazją do głębszego spotkania ze Słowem i sobą nawzajem. A także okazją, by wspólnie SŁUCHAĆ, co Pan mówi do nas i co mówimy sobie nawzajem.

Categories