Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

NOWENNA PRZED XXI KAPITUŁĄ GENERALNĄ – Czwarty miesiąc – Maj

Logo En

4. DZIŚ ZGROMADZENIA – ODNOWA

PATRONKA MIESIĄCA –  Maryjo, Stolico mądrości, módl się za nami

Życie to nieustanna zmiana. A jednocześnie trwanie w tym, co było „na początku”. Życie wymaga rozeznawania. Maryja, mądra i uważna, wciąż była czujna na wolę Bożą. Kobieta rozeznania. W Betlejem i Nazarecie, w drodze do Ain-Karim i w drodze z Jerozolimy, na weselu w Kanie i przy Krzyżu śmierci – trwała w „tu i teraz”, szukając woli Tego, który Ją wybrał.

INTENCJA MIESIĄCA

Módlmy się za nasze Zgromadzenie, abyśmy przez pełniejszy udział w Tajemnicy Chrystusa i Kościoła, twórczo rozwijały charyzmat św. Wincentego Pallottiego i były autentycznymi świadkami Boga, Miłości Nieskończonej.

Lectio Divina

„Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18, 20).

Z Pism św. Wincentego Pallottiego

Przypomnijcie sobie teraz, że Wasz Oblubieniec Jezus, rozmiłowany w duszach, za pośrednictwem tajemniczego słowa «Pragnę» wyraził swoje najgorętsze pragnienie zbawienia dusz. Jeżeli więc chcecie podobać się Jezusowi, musicie ustawicznie Go prosić, aby Wam udzielił tego drogocennego «Pragnę» – pragnienia zbawienia dusz.

(…) Starajcie się zrobić wszystko, co możecie przy pomocy modlitwy i czynu, by cały świat mógł poznać oraz pokochać Waszego Oblubieńca Jezusa” (OOCC III 190,195)

Z Zasad Życia

„Wytrwale i usilnie powinniśmy poszukiwać woli Bożej względem nas. Znajdziemy ją
w Ewangelii, na modlitwie, w zarządzeniach przełożonych, we wspólnotowym rozeznawaniu, w wydarzeniach codziennego życia, w spotkaniach z bliźnimi, a także w wyzwaniach Kościoła i świata (65)

Zadanie

Propozycja dla wspólnoty:

dla ożywienia świadomości bycia posłaną i odpowiedzialną za Zgromadzenie, w odpowiedzi na potrzeby Kościoła i ludzi, uroczyście przeżyjmy we wspólnocie odnowienie przyrzeczeń Chrztu świętego oraz akt konsekracji zakonnej.

Categories