Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Nowe postulantki w Indiach

photo0128a

 

 

Przesłanie anioła, skierowane do pasterzy, bardzo pasuje do radości, jaką obecnie przeżywamy, i może być z pewnością powtórzone: Zobacz! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz (Łk 2, 10-11).

Z podobnym uczuciem radości my, Siostry z Indii, witałyśmy jedenaście nowych postulantek. Pochodzą one z pięciu różnych stanów Indii. Dwie postulantki pochodzą z Karnataka, dwie z Andhra Pradesh, a inne dwie z Tamil Nadu. Trzy przyszły z Jhrkdan i dwie z Orissa. Zorganizowałyśmy dzień skupienia dla naszych kandydatek, dla lepszego zrozumienia drogi, którą podejmują, dla głębszego rozeznania i wytrwania w powołaniu.

 

30 czerwca rano rozpoczęłyśmy dzień modlitwą i uroczystą ceremonią, podczas której jedenaście naszych kandydatek zostało przyjętych do postulatu. Następnie została odprawiona Msza św. w ich intencjach. Główny celebrans w homilii podkreślił znaczenie powołania i jego cel. Mistrzynią postulatu jest s. Angela Devi, a s. Sahaya Ambrose jest asystentką w formacji. Po rocznym kursie duchowości w Rzymie, s. Sahaya będzie wielką pomocą w formacji pallotyńskiej. Jesteśmy wdzięczne Bogu za owoc nowych powołań.

S. Angela Devi SAC

Categories