Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Nowa Regia Sióstr Misjonarek Pallotynek pw. Naszej Pani z Kibeho w Rwandzie

Kilka dni temu s. Izabela Świerad, Przełożona Generalna, i s. Józefina D’Souza, Radna Generalna, wróciły z Rwandy, kraju w sercu Afryki, nazywanego Królestwem Wielkich Jezior i Tysiąca Wzgórz. Celem podróży było towarzyszenie naszym siostrom podczas ich pierwszej Kapituły Regionalnej i wspólne świętowanie utworzenia nowej Regii Sióstr Misjonarek Pallotynek pw. Naszej Pani z Kibeho.

rwanda mbkibeho

 

W 1977 r. Siostra Fides Misiewicz, ówczesna prowincjalna Polskiej Prowincji, odpowiedziała na zaproszenie biskupa Jean-Baptiste Gahamanyiego z Butare i wysłała pierwsze trzy misjonarki: s. Rafałę Raś, s. Irenę Stachowiak i s. Victimę Bischoff dla zorganizowania nowej misji i wspólnoty sióstr w Rwandzie. Bóg błogosławił ich pracy; wspólnota wzmacniała się lokalnymi powołaniami i rozprzestrzeniła w różnych częściach Rwandy i Konga. Dzisiaj liczy sześć wspólnot z 30 siostrami, 12 postulantkami i 3 nowicjuszkami, z pełnym zaangażowaniem w różne rodzaje apostolstwa.

rwanda wspolnota

Członkinie Kapituły Generalnej w 2010 r. potwierdziły wypełnienie wymaganych warunków i gotowość sióstr do wzięcia odpowiedzialności we własne ręce. Podjęto stosowne decyzje i rozpoczęto proces przygotowań do utworzenia nowej Regii. W lutym 2011 r. wszystkie siostry po ślubach wieczystych z Rwandy i Konga zebrały się w Kibeho na pierwszej Kapitule Regionalnej odbywającej się pod hasłem: Wierne charyzmatowi, bądźmy świadkami pokoju i pojednania.

rwanda haslo kapituly

Przez sześć dni delegatki ciężko pracowały i żarliwie się modliły, wzywając wstawiennictwa Matki Bożej z Kibeho w odczytaniu woli Bożej w odniesieniu do młodej Regii. Wszystkie odczuwały atmosferę Wieczernika i przewodnictwo Ducha Świętego. W dniu 10 lutego kapituła wybrała następujący Zarząd Regii:

S. Bellancila MUKANDAHIRO – Przełożona Regionalna

S. Liberata NIYONGIRA – Wikaria Regionalna

S. Goretti NYABYENDA – Radna

S. Marta LITAWA – Radna

S. Cecile BIMENYIMANA – Radna

rwanda zarzad regii

12 lutego był radosnym dniem dla rodziny pallotyńskiej w Rwandzie i na całym świecie. Bp Augustyn Misago z diecezji Gikongoro przewodniczył uroczystej Eucharystii w Sanktuarium Kibeho. Uczestniczki kapituły i wierni modlili się w intencji nowej Regii i s. Bellancili, Przełożonej Regionalnej, która jest jednocześnie pierwszą rwandyjską pallotynką obchodzącą swoje 25-lecie życia zakonnego. Podczas Mszy św. ogłoszono dekret erekcyjny nowej Regii Naszej Pani z Kibeho.

rwanda dekret

Siostra Bernadetta Turecka, prowincjalna Prowincji Matki, miała zaszczyt odczytać dekret. Na zakończenie biskup poświęcił dla Regii nową figurę Matki Boskiej z Kibeho. Siostry odmówiły akt oddania się Matce Bożej, a następnie, niosąc nową figurę, wszyscy przeszli w procesji z kościoła do klasztoru, śpiewając i tańcząc zgodnie ze swoją tradycją. Był to niezapomniany i historyczny moment dla całego Zgromadzenia, bardzo oczekiwany przez nasze siostry w Polsce, Rwandzie i Kongu.

rwanda kibeho

My, Siostry Misjonarki Pallotynki, życzymy młodej Regii wspaniałego rozwoju i wielu nowych powołań. Niech Matka Boża z Kibeho będzie ich przewodniczką i przykładem głębokiej wiary, wielkiej miłości i kobiecej odwagi.

S. Izabela Ṥwierad SAC

Przełożona Generalna

Categories