Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Nowa misja w Zambii

IMG 20170516 WA0005

15 maja 2017 r. Prowincja Angielsko-Tanzanijska podjęła historyczny krok, otwierając nową wspólnotę poza granicami Tanzanii, gdzie Siostry pracują od 1990 r. Do nowej misji, do Zambii, Siostry udały się w odpowiedzi na zaproszenie ks. Pullan, Przełożonego Prowincjalnego Księży Pallotynów z Prowincji Prabhu Prakhu w Nagpur w Indiach. Siostry podjęły współpracę z Księżmi Pallotynami w misji położonej ok. 40 km poza Lusaką. Pierwszym misjonarkom: s. Sesilii P. Kimaro i s. Veronice M. Ghuliku towarzyszyła s. Redempta Mallya, Wikaria Prowincjalna. Siostry zostały serdecznie przyjęte przez ks. Shaji Mathew SAC, Przełożonego, i ks. Jophina SAC oraz otrzymały wszelką pomoc, aby mogły się zadomowić i rozpocząć apostolstwo.

 

IMG 20170626 WA0025

Ks. Jophin pomógł Siostrom również przygotować odpowiednie dokumenty wnioskujące o pozwolenie na pracę i we współpracy z ks. Rojanem, pallotynem i zarazem proboszczem parafii w Mandevu w diecezji Lusaka, złożyły je w biurze Sekretariatu Katolickiego.

18 maja kapłani zorganizowali specjalną szkolną uroczystość, aby powitać nasze Siostry w Zambii. Ks. Jophin, dyrektor Katolickiej Szkoły św. Wincentego Pallottiego, przedstawił Siostry gronu pedagogicznemu oraz uczniom, którzy zaśpiewali dla przełożonych naszego Zgromadzenia specjalną pieśń w podziękowaniu za posłanie Sióstr do współpracy dla poprawy życia ludności zambijskiej.

IMG 20170626 WA0019

Następnego dnia wszyscy uczestniczyli w szkolnym Dniu Sportu. S. Redempta została zaproszona do wygłoszenia przemówienia, w którym zachęcała uczniów do uprawiania sportu, ponieważ aktywność fizyczna jest korzystna dla zdrowia, a praca zespołowa wzmacnia jedność i współpracę oraz buduje więzi przyjaźni i miłości. Młodzież z entuzjazmem przyjęła rady s. Redempty.

IMG 20170626 WA0021

Podczas weekendu Kapłani zaprosili Siostry do odwiedzenia parafii. Msze św. celebrowano w kościele św. Michała i kościele stacyjnym Świętego Krzyża. Po każdej Mszy św. Siostry były witane z ogromną serdecznością przez miejscowych ludzi, szczególnie przez kobiety, które powitały Siostry radosnym tradycyjnym tańcem i śpiewem oraz osobiście witały każdą Siostrę. Ludzie okazywali wdzięczność za przybycie Sióstr do Zambii, a szczególnie za podjęcie misji w ich parafii.

IMG 20170626 WA0024

S. Veronica rozpoczęła pracę jako nauczyciel języka angielskiego i nauk społecznych w Szkole Katolickiej św. W. Pallottiego. S. Sesilia, która jest pielęgniarką, otrzymała wsparcie i wprowadzenie od emerytowanej pielęgniarki z państwowego szpitala w Lusace. Istnieje ogromna potrzeba opieki zdrowotnej w okolicy, więc pierwszym Siostry zadaniem będzie dotarcie do chorych i ubogich, zwłaszcza tych, którzy są dotknięci wirusem HIV. Siostra ma nadzieję na otwarcie niewielkiego ośrodka zdrowia, który zabezpieczyłby potrzeby opieki zdrowotnej szkoły oraz lokalnej społeczności.

IMG 20170626 WA0022

Błogosławieństwo nowego domu Sióstr odbyło się 22 maja. Ks. Shaji i ks. Jophin celebrowali Mszę św. w naszej domowej kaplicy. Ks. Shaji, Przełożony, ponownie powitał Siostry i zaznaczył, że przybycie Sióstr do Zambii wpisuje się również w historię ich prowincji. Przypomniał, że zgodnie z duchem św. W. Pallottiego jesteśmy zaproszeni do współpracy w służbie Bogu i ludziom. Nasza posługa powinna kierować się miłością Chrystusa. Naszym zadaniem jest kochać ludzi oraz nieść im nadzieję w przeciwnościach życia. Razem, jako Rodzina Pallotyńska, powinniśmy być świadkami wiary, a tym samym ożywiać wiarę i rozpalać miłość poprzez nasze apostolstwo.

IMG 20170626 WA0026

26 maja Siostry oraz ks. Mathew i ks. Jan, zostali zaproszeni przez Siostry Opatrzności Bożej – małą wspólnotę Sióstr z Indii, które na terenie parafii prowadzą dom opieki dla dzieci niepełnosprawnych. Następnie Siostry uczestniczyły we Mszy św. w katedrze w Lusace, podczas której wyświęcono 14 diakonów z diecezji oraz franciszkanów i jezuitów. Ksiądz Biskup podziękował misjonarzom za zaszczepienie chrześcijaństwa w Zambii. Szczególnie podkreślił oddanie Ojców Białych, którzy byli pierwszymi misjonarzami i przybyli do Zambii 125 lat temu.

Językiem oficjalnym w Zambii jest język angielski, ale większość ludzi mówi w Chinyanja i Bemba, językach Bantu, które mają pewne podobieństwo z Kiswahili. Siostry stają przed wieloma wyzwaniami: radzenia sobie z nowym środowiskiem i kulturą oraz nauką nowego języka. Ufając Bożej Opatrzności i we współpracy z Księżmi Pallotynami, z nadzieją i radością w sercu, rozpoczynają nowe apostolstwo.

s.M. Basilisa Jacob SAC

Przełożona Prowincjalna

Categories