Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Nasze rozpoczęcie Roku Wiary

img 1984a

„ Kroczymy pełni oczekiwań
Po omacku ciemną nocą
Ty spotkasz nas w Adwencie naszych dziejów
Jesteś dla nas Synem Najwyższego.
Wierzę, Panie, wierzę!
Ze świętymi, którzy kroczą razem z nami, O Panie, prosimy Cię:
Przymnóż nam wiary!

Z tymi słowami hymnu Roku Wiary na ustach i w sercu wchodzimy w czas nowej nadziei, nowych oczekiwań i wysiłków wzrastania w wierze. Wierzymy, że będzie to czas łaski i rozpalenia wiary i miłości w nas samych i w całym Kościele. Wiele z nas, sióstr ze wspólnoty Domu Generalnego i Prokury, uczestniczyło 11 października w uroczystej Mszy św. na otwarcie Roku Wiary, dokładnie w 50. rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II.

 

img 1999a

W naszych myślach i sercach pragnęłyśmy zanieść na plac św. Piotra wszystkie nasze współsiostry i członków Zjednoczenia, gdziekolwiek żyją i pracują, wszystkich, którzy pragnęliby uczestniczyć w tym wielkim i historycznym dla Kościoła wydarzeniu, aby wspólnie prosić: Przymnóż nam wiary!

Tak jak podkreślał to Benedykt XVI w czasie swojej homilii, czuliśmy, że nie jest to tylko moment przypominający wielkie wydarzenie z przeszłości, ale wydarzenie otwierające nas w kierunku przyszłości, na wezwanie Nowej Ewangelizacji. Papież mówił do nas wszystkich z przekonaniem: „Uważam, że rzeczą najważniejszą, szczególnie przy takiej okazji jak obecna, winno być ożywienie w całym Kościele tego pozytywnego napięcia, tego pragnienia, aby głosić na nowo Chrystusa współczesnemu człowiekowi”.

Słuchając Ojca Świętego, czujemy się przynaglone do zadania sobie pytania: w jaki sposób my, Siostry Misjonarki Pallotynki, możemy ożywić naszą relację z Chrystusem, aby odnaleźć nowy entuzjazm, który pozwoli nam pomagać innym odnajdować obecność Pana w ich życiu.

„ Kroczymy w dniach, które nam dajesz,
U boku naszych braci.
Ty nas wiedziesz drogami tego świata,
Jesteś dla nas nadzieją kresu.
Wierzymy, Panie, wierzymy!

Wraz z Kościołem, w którym Twoje jest królestwo, O Panie, prosimy Cię: Przymnóż nam wiary! Wierzę, Panie! Przymnóż nam wiary!

img 1986a

Nie mogło zabraknąć też tego dnia członków Pallotyńskiej Rodziny na placu św. Piotra w wieczornych godzinach na czuwaniu zorganizowanym przez Akcję Katolicką. Dokładnie 50 lat temu plac św. Piotra zgromadził liczne rzesze wiernych, którzy pragnęli wyrazić swoją wdzięczność Papieżowi Janowi XXIII za odwagę rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II. Historia się powtórzyła i tego wieczoru 40.000 wiernych z zapalonymi świecami w ręku przybyło, aby podziękować Papieżowi Benedyktowi XVI za rozpoczęcie Roku Wiary, jako ważnej inicjatywy Nowej Ewangelizacji.

Ojciec Św., przemawiając do zgromadzonych z okna domu papieskiego, z odwagą i pokorą wspominał trudne i bolesne doświadczenia czasu posoborowego, ale jednocześnie ukazywał je jako czas nowej wiosny Kościoła. Każdy z nas usłyszał słowa nadziei: Bóg nigdy nie opuszcza swojego ludu! Jest wiele znaków, które ukazują nam prawdę o Jego rzeczywistej obecności, na przykład wiele nowych charyzmatów w Kościele.

Przed końcowym błogosławieństwem Papież Benedykt XVI przypomniał słowa papieża Jana XXIII, który podczas takiego samego czuwania w 1962 roku, przemawiając z tego samego okna do rzeszy Rzymian, powiedział: „Jak wrócicie do domu, przekażcie ciepłe słowo dla wszystkich chorych i starszych osób, przekażcie pocałunek dla waszych dzieci. Powiedzcie im: to jest od Papieża!”. Tymi samymi słowami Ojciec św. Benedykt XVI zwrócił się do obecnych: „Wróciwszy do domu, przekażcie waszym dzieciom pocałunek i powiedzcie im : to jest od Papieża!”

img 2003a

Życzymy, abyśmy wszyscy mogli odnajdywać piękno i bogactwo naszej wiary jako daru i zarazem wyboru, którego trzeba dokonywać dzień po dniu.

Wierzę, Panie!
Przymnóż nam wiary!

Categories