Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Naśladowanie Chrystusa, Apostoła Ojca Przedwiecznego

pallotti jubil1

Duchowość Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego wyraża się w pójściu za Jezusem. Punkt 16 Statutu Generalnego ZAK wskazuje na czym ono polega i w czym się wyraża:
„Duchowość specyficzna Zjednoczenia wyraża się w naśladowaniu Chrystusa, Apostoła Ojca Przedwiecznego. Żyjąc w duchu wiary i miłości, członkowie Zjednoczenia trwają zjednoczeni z Chrystusem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym, obecnym pośród nich (por. Mt 18,20); starają się naśladować Jego miłość względem Ojca i względem wszystkich ludzi i pragną jak najdoskonalej urzeczywistniać w dzisiejszym świecie Jego styl życia i apostolstwa”.

Grafika: s.Julitta Gołębiowska SAC; collage: s. Miriam Studzińska SAC

0

Categories