Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Międzynarodowe Spotkanie Formacyjne

DSC 0534a

Zarząd Generalny zorganizował w Rzymie międzynarodowe spotkanie formacyjne dla młodych sióstr wieczystek oraz przygotowujących się do profesji wieczystej, w dniach od 14 do 30 września 2013r. Uczestniczyło w nim 15 sióstr z Tanzanii, Rwandy, Indii, Belize, Polski i Białorusi. Msza św. na rozpoczęcie spotkania miała miejsce w kościele San Salvatore in Onda przy ołtarzu św. Wincentego Pallottiego, naszego Założyciela, której przewodniczył ks. François Harelimana, SAC, radca generalny.

 

Po Mszy św. uczestniczki udały się na Plac św. Piotra na modlitwę z Ojcem Świętym Angelus Domini. W tym czasie padał mocny deszcz, który odczytałyśmy jako znak obfitości strumienia łask od Boga, jaki przygotował dla nas podczas wizyty w Rzymie. W następujących po sobie dniach dzieliłyśmy się doświadczeniem życia konsekrowanego, apostolskiego i wspólnotowego. Program obejmował następujące referaty i tematy:

  • Eucharystia w życiu św. Wincentego Pallottiego – s. Stella Holisz, radna generalna
  • Życie konsekrowane w duchu św. Wincentego Pallottiego – s. Josephina D’ Souza, radna generalna
  • Miejsce Słowa Bożego w życiu konsekrowanym – s. Monika Szupryt, radna prowincjalna z Polski
  • Propozycje Pallottiego jak ożywić wiarę i rozpalić miłość – s. Bożena Olszewska, radna generalna
  • Historia Sióstr Pallotynek Misjonarek – s. Izabela Świerad, przełożona generalna
  • Naśladowanie Jezusa Chrystusa w życiu konsekrowanym według Pallottiego – ks. Jan Kupka, dyrektor Instytutu Pallottiego w Rzymie

IMG 3057a

Po każdym wykładzie odbywały się dyskusje w grupach oraz na plenum. Program obejmował także kroczenie śladami Pallottiego, Mszę św. w Pia Casa di Carita oraz spotkanie z Siostrami Pallotynkami Rzymskimi. Wyjazd do Frascati, Camaldoli i Asyżu. Ważnym wydarzeniem była Audiencja Generalna z Papieżem Franciszkiem oraz środowa Msza św. ZAK w kościele San Salvatore in Onda. Wspólne zgromadzenie w duchu jednego charyzmatu pozwoliło nam wzmocnić duchowość pallotyńską oraz odkryć tożsamość i przynależność do rodziny pallotyńskiej.

IMG 2771a

Jedną z niespodzianek była dla nas obecność ks. Arcybiskupa Henryka Hosera z diecezji waszawsko-praskiej, który modlił się razem z nami modlitwą Różańcową w ogrodzie sióstr przy grocie Matki Bożej i był z nami na kolacji. Na koniec spotkania skierował do nas kilka słów dodających odwagi i udzielił błogosławieństwa na dalszą drogę.

IMG 2909

Program artystyczny i pogodny wieczór, na który złożyły się występy sióstr, ukazały ich kulturę, sztukę i tradycje, przybliżając nas do siebie, mimo różnic językowych, narodowych, kulturalnych czy kolorów skóry. Doświadczyłyśmy jedności w różnorodności. Miałyśmy okazję doświadczyć piękna naszej międzynarodowej wspólnoty, która jeszcze bardziej nas złączyła poprzez ubogacające dzielenie się naszymi myślami, poglądami i opiniami.

IMG 2980

IMG 3009

Na ostatniej konkludującej sesji uczestniczki postanowiły podjąć radykalny krok, by żyć życiem konsekrowanym w sposób autentyczny, co prowadzi nas do bycia świadkiem Chrystusa w świecie. W przesłaniu końcowym s. Izabela Świerad, przełożona generalna, życzyła każdej z nas, abyśmy powróciły do naszych domów z sercem przemienionym, które pozwoli nam żyć życiem pełnym miłości, poświęcenia, ofiary, wierności, głębokiej wiary, z odwagą i gorliwością misyjną.

IMG 3455a

IMG 3419a

Spotkanie formacyjne zakończyło się Mszą św., której przewodniczył ks. Jacob Nampudakam, SAC, przełożony generalny, a ceremonii rozesłania dokonała s. Izabela Świerad, przełożona generalna.

s. Agata Hulak SAC i s. Kinga Skόrska SAC

Categories