Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

MASAJKA W RZYMIE?

IMG 20181007 122300

Prisca Kyemi nie jest Masajką, mimo że nosi masajski strój. Jest młodą utalentowaną kobietą z plemienia Nyaturu z Singida w Tanzanii, we wschodniej Afryce, która marzyła zawsze, by zobaczyć Rzym i Bazylikę Świętego Piotra

IMG 20181007 123438

On momentu gdy Prisca zaczęła pracować w Morogoro, przez wiele następnych lat mieszkała wśród Masajów. Uczyła się ich języka, poznawała ich tradycje i zdobyła umiejętność wykonywania ozdób masajskich. Prisca została zaproszona do parafii Dakawa w diecezji Morogoro przez ks. Drazana Klapeza, misjonarza z Chorwacji, któremu pomagała w duszpasterstwie. Wkrótce stała się jego prawą ręką i wierną współpracowniczką w pracy parafialnej. Prisca jest bardzo zaangażowana w apostolstwo wśród kobiet masajskich i jest wielkim wsparciem dla Sióstr Pallotynek, które właśnie otworzyły tam nową wspólnotę.

IMG 20181007 121647

Dzięki Państwu Debiasi, włoskim dobrodziejom z Trento, marzenie Prisci spełniło się i nigdy nie zostanie przez nią zapomniane. Pełna szczęścia spacerowała po Placu Świętego Piotra i zachwycała się pięknem i wielkością Bazyliki. Dotknęła grobu pierwszego Apostoła i otrzymała błogosławieństwo papieża Franciszka podczas modlitwy Anioł Pański. Ci wyjątkowi goście zostali przyjęci przez Siostry Pallotynki w domu Prokury Generalnej. Swoją obecnością wnieśli wiele radości do naszej wspólnoty. Dzięki temu pięknemu dla nas wszystkich doświadczeniu możemy powtórzyć za Papieżem Franciszkiem: Bóg jest Bogiem niespodzianek, Bóg jest zawsze nowy.

IMG 20181007 120126

Categories