Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Logo XXI Kapituły Generalnej 2021

Logo PL

Logo XXI Kapituły Generalnej nawiązuje do głównego tematu:

„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,5)

W szkole Maryi Królowej Apostołów:

  • słuchajmy i kontemplujmy Słowo Boże
  • otwórzmy się na nowość Ducha Świętego
  • żyjmy i głośmy z radością

Maryja jako główna Patronka Kapituły jest obecna w słowach, które wypowiada do sług „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,5). Bóg mówi do nas przez Słowo Pisma Świętego. Otwarta Księga Biblii jest znakiem naszego zasłuchania i kontemplacji Słowa.

Stągiew i gałązka winorośli to nasza odpowiedź na Słowo oraz znak przemieniającej mocy Boga: woda staje się wybornym winem – biblijnym znakiem radości i zapowiedzią eschatologicznej uczty weselnej, urzeczywistnionej już dziś w Eucharystii. Nasza radość przepowiadania jest owocem nawrócenia – otwartości na nowość Ducha Świętego oraz trwania w winnym krzewie, którym jest Chrystus.

Categories