Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Logan, WV

LOGAN, WV: 1943-1982

Mount Carmel Convent

loganmap

W dniu 21 listopada 1943 r. ss. Lamberta Berg i Carmen Kovacs przemierzały kręte drogi West Virginii w drodze do nowego początku w Logan. S. Ludwiga Adler wymieniła s. Lambertę w następnym roku, spędzając tam w sumie dwadzieścia lat. W tym czasie proboszczem był ks. Joseph M. Norton (do 1968 r.), po czym jego obowiązki przejął ks. Gillooly.

loganwv1

Widok z lotu ptaka na Logan

Przez pierwsze pięć lat siostry mieszkały w Guyandotte Apartment House. Następnie nad parafialnym garażem zbudowano niewielki klasztor.
Granice parafii obejmowały – w promieniu 45 mil – wszystkie powiaty Logan i część Boone County. Zajęcia obejmowały prace parafialne, robienie spisów i nauczanie religii dzieci imigrantów włoskich, węgierskich, polskich i słowackich, zamieszkujących w górniczych miastach, gdzie wydobywano węgiel kamienny.

loganmines1933

Górnicy coraz węgla na kolanach, 1933 r.

Początkowo lekcji religii udzielano w szkołach publicznych w wolnym czasie; jednak niektórzy protestanccy pastorzy sprzeciwiali się tej umowie, obawiając się, że siostry będą próbowały ukierunkować wszystkie dzieci na katolicyzm. Pod koniec kwietnia, religii nauczano w domach prywatnych. Okazało się to, że szczęściem w nieszczęściu, gdyż dorośli, przysłuchując się lekcjom z dziećmi, również sami zdobywali wiedzę religijną.
(Poniżej: pierwszy chrześcijański kościół w Logan)

loganfirst christian church

W pierwszych latach pobytu uprzedzenia religijne w Logan były silne. Przykładowo, podczas wyborów prezydenckich w 1944 r. jeden z kandydatów na urząd był katolikiem. W dniu wyborów siostrom poradzono, aby ze wzgl. bezpieczeństwa pozostały w domu.

W latach 1944-1945 siostry korzystały z funduszu socjalnego na rzecz ubogich, otrzymując 2.000 dolarów rocznie na pomoc potrzebującym. Ludzie przychodzili do sióstr po pomoc. Zajadła nieżyczliwość położyła kres tej pomocy, kiedy sędzia wydał oświadczenie: „Jest tylko jedna organizacja charytatywna w tym powiecie, to jest Armia Zbawienia.”

Później otworzono sklep z artykułami religijnymi i nadwyżka była przeznaczana dla ubogich. Stanowiło to kilkaset dolarów rocznie.

W 1945 roku nieżyczliwi siostrom pastorzy zostali wycofani z Logan. Obelżywe przezwiska: „duchy, czarownice i diabły” zanikły. Siostry zaczęły cieszyć się dobrymi relacjami zarówno z katolikami jaki i protestantami. Przez następne lata uprzedzenia na tyle osłabły, że siostry mile były widziane w większości domów w okolicy. Uczyniły wiele dobrego i były kochane, i szanowane przez ludzi w Logan.

S. Carmen Kovacs pochodziła z Logan. Pracowała tam przez czterdzieści lat, ucząc religii dzieci i dorosłych, i zaspokajając potrzeby ubogich, którzy przychodzili do klasztoru po pomoc.

Logan jest narażone na częste powodzie. W 1963 roku, gdy rzeka Guyandotte wyrwała się spod kontroli, trzeba było dosłownie przenieść ss. Carmen i Ludwigę z klasztoru w bezpieczne miejsce.

loganflood2

Typowa powodziowego dla Logan

Najtragiczniejszy potop miał miejsce w dniu 26 lutego 1972 r., kiedy pękła tama Dam Buffalo Creek, pozbawiając życia 125 osób, raniąc 1121, i pozostawiając ponad 4000 bezdomnych. Tama była własnością kompanii Piston Coal Co. Kiedy pękła, wylała 132000000 galonów czarnych ścieków na zamieszkały teren. Został ona zbudowana na szczycie hałdy osadu węglowego, zamiast na twardym podłożu skalnym. Kompania węglowa uznała to za „zrządzenie Boże””. Jednakże po procesach sądowych firma została pociągnięta do odpowiedzialności.

logan buffalo creek dam break loganbuffaloflood3

Skutki powodzi

loganbridge

Most w Logan po powodzi

loganbuffalo creek flood 21251410756

Skutki pęknięcia tamy Buffalo Creek Dam w Logan

S. Diane Bushee wraz dwoma innymi siostrami pielęgniarkami z St. Mary’s Hospital przyjechały, aby pomóc ludziom po tej tragedii. Siostry ze wspólnoty z Logan były również zaangażowane w tym czasie w udzielanie pomocy osobom potrzebującym.

W czerwcu 1982 roku siostry pallotynki wycofały się z Logan ze względu na brak sióstr do dalszego prowadzenia apostolstwa.

0

Categories