Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

KU JEDNOŚCI…

IMG 20180704 120038

Na początku lipca w naszym Domu Generalnym odbyło się kolejne spotkanie Zarządów Generalnych naszych dwóch siostrzanych Zgromadzeń. Na spotkaniu podjęto tematy związane z najbliższymi działaniami Komisji ds. Zjednoczenia oraz z przygotowaniem planu wizyty dwóch Przełożonych Generalnych w Indiach. Wizyta zaplanowana jest w dniach 24 sierpnia–4 września 2018 r. Przełożone Generalne spotkają się z Zarządami Prowincjalnymi, przełożonymi lokalnymi, zespołami formacyjnymi oraz członkiniami najbliżej położonych wspólnot.

 

IMG 20180704 112048

Pierwsze spotkanie Komisji zaplanowane jest natomiast na ostatni tydzień września. Praca komisji będzie opierać się na trzech zasadniczych filarach: historii, charyzmacie i misji. Wspólny powrót do źródeł, do którego wzywa Sobór Watykański II, budzi nadzieję, że każdą z nas, z nową mocą przeniknie duch Założyciela, a charyzmat odżyje w swej oryginalności.

Podczas spotkania S. Izabela Świerad SAC, Przełożona Generalna, przekazała S. Ivete Garlet CSAC, Przełożonej Generalnej, obraz św. W. Pallottiego. Był to wymowny znak, że proces ku zjednoczeniu naszych Zgromadzeń nie jest jedynie naszym pragnieniem, ale jest także odpowiedzią na znaki czasu.

IMG 20180704 115254 001

Kościół zaprasza nas, abyśmy jako jedna wspólnota kroczyły w tym samym kierunku, który wyznacza wizja przekazana nam przez św. Wincentego Pallottiego. To właśnie odniesienie do Założyciela i do charyzmatu wzmacnia naszą jedność.

cg/mp

Categories