Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Kronika ZC: piątek, 5 sierpnia 2011

Piątek, 5 sierpnia 2011

Historia – Początki Limburga/Kamerunu

Nasze siostry: s. dr Gerburg Vogt i s. Magdalena Klein podtrzymały żywe zainteresowanie członkiń Zebrania Centralnego historią początków Sióstr Misjonarek Pallotynek w Limburgu. S. Magdalena uzupełniła wykład s. Gerburg niespodziewaną prezentacją nieznanych dotąd zdjęć i obrazków z naszej historii za pomocą programu PowerPoint.

img 3607

Młode dziewczęta, które ledwo rozpoczęły swoją formację po wstąpieniu do Zgromadzenia w Rzymie, zostały zaproszone przez Księży Pallotynów do współpracy na misjach w Kamerunie. W 1895 roku rzymska Przełożona Generalna Matka Rafaella Castellani wysłała zakonną młodzież do Limburga jako swoje „drogie córki”. W Limburgu ogarnięta wielkim zapałem misyjnym wspólnota sióstr z czasem rozwinęła się w odrębne Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Pallotynek.

img 3439a

S. Gerburg Vogt

 

W Limburgu siostry organizowały, zbierały i zabezpieczały wszystko, co mogło być przydatne dla Kamerunu; jednocześnie – żebrząc na terenie Limburga i w okolicznych diecezjach – zdołały w ciągu jednego roku 1900/1901 wybudować duży klasztor Marienborn. Jak już wspomniano, ze względu na duży napływ powołań, potrzebna była większa przestrzeń życiowa.

Klasztor Marienborn mógł tylko służyć – takie było oficjalne pozwolenie – jako baza dla misji w Kamerunie. Kamerun był w tym czasie kolonią niemiecką. W ówczesnej sytuacji politycznej w Niemczech (Kulturkampf) zabroniono klasztorom dalszego rozbudowywania się i prowadzenia działalności apostolskiej (dotkliwe zabiegi ze strony niemieckiego kanclerza Bismarcka dążącego do podporządkowania państwu Kościoła rzymsko-katolickiego).

Dzisiaj w Marienborn dostrzec można wiele pozostałości – znaków i symboli przypominających gorliwość misjonarską u samych początków Zgromadzenia. To tutaj członkinie Zebrania Centralnego mogły wyczuć sercem oddanie i miłość naszych Pionierek i dotknąć naszych korzeni.

img 3897a

S. Magdalene Klein

Najbardziej wymownym przykładem jest obecna wspólnota sióstr, których życie naznaczone jest zaangażowaniem czy to bezpośrednio na misjach, czy poprzez różnoraką działalność na rzecz społeczeństwa w Niemczech. Piękny cmentarz Marienborn jest jeszcze jednym świadkiem czasów Sióstr Pionierek – i wielu innych – które żyły po nich, znajdując tu wieczny spoczynek. Aby przekazać nasze dziedzictwo młodemu pokoleniu Misjonarek Pallotynek w wielu krajach dzisiaj, niezwykle ważne jest z naszej strony, byśmy były same świadome naszego bogactwa i szukały możliwości przekazania tej wiedzy dalej.

Siostry uczestniczące w Zebraniu Centralnym są bardzo wdzięczne prelegentkom tego dnia jak również s. Dominice Rose i s. dr Ewie Hunold, które przez długie lata zajmowały się rejestrowaniem naszej historii i dzieleniem się nią ze Zgromadzeniem.

0

Categories