Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Komisja przygotowująca Kapitułę Generalną

IMG 20180907 114217

W dn. 13 – 18 stycznia 2020 r. w naszym domu generalnym odbyło się pierwsze spotkanie komisji przygotowującej XXI Kapitułę Generalną. Wraz z Zarządem Generalnym Komisję współtworzą: s. Alda Isa Paes (Indie), s. Maria Landsberger (Niemcy), s. Maria Dӧrig (Szwajcaria), s. Perpétue Nyiramahoro (Rwanda / Kongo), s. Urszula Kłusek (Polska).

 

IMG 7228

Obrady Komisji rozpoczęły się słowem powitania s. Izabeli Świerad, Przełożonej Generalnej. We wprowadzeniu Siostra przedstawiła cele i zadania Komisji. Komisja jest organem wspierającym Zarząd Generalny i jej zadaniem jest przygotowanie Kapituły Generalnej, zaplanowanej na rok 2022. Tygodniowe spotkanie miało bardzo intensywny charakter. Siostry dzieliły się osobistym doświadczeniem oraz dyskutowały na tematy dotyczące naszego Zgromadzenia, Kościoła i świata.

IMG 20190324 093653

Całościowy ogląd Zgromadzenia w jego różnorodności narodowej i kulturowej pomógł członkiniom Komisji w podjęciu pierwszych przygotowań Kapituły: planowania, logistyki, organizacji etc., które poprzedzają kolejne bardziej szczegółowe kroki. Wiele uwagi poświęciły Siostry na duchowe przygotowanie do Kapituły. Wpisuje się ono w program odnowy duchowej Zgromadzenia, dzięki któremu chcemy owocniej przeżywać pallotyński charyzmat w kontekście wymagań i zmian, jakie zachodzą w Kościele i świecie.

Categories