Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Komisja formacyjna

kf img 2204a

W dniach od 26 listopada do 2 grudnia 2012 roku miało miejsce w Rzymie spotkanie członkiń Międzynarodowej Komisji Formacyjnej z Zarządem Generalnym. Członkiniami komisji są: Sr. Josephine D’ Souza (przewodnicząca), Sr. Helga Weidemann (Niemcy), Sr. Anna Kot (Kamerun), Sr. Angela Devi Reddy (Indie) i Sr. Basilisa Jacob (Tanzania).

Sr. Izabela Świerad, w słowie skierowanym do członkiń komisji na rozpoczęcie spotkania przedstawiła cel komisji oraz zaprosiła uczestniczki do pochylenia się nad sprawami formacji i ożywienia życia duchowego w całym Zgromadzeniu. Siostra Generalna przypomniała także, iż sprawa formacji jest zawarta w zaleceniach ostatniej Kapituły Generalnej z 2010 roku oraz nawiązała do wezwania Ojca Świętego wzywającego do Nowej Ewangelizacji.

 

kf img 2212a

Siostry wymieniły się spostrzeżeniami i troskami związanymi z procesem formacji na wszystkich jej etapach w dobie współczesnej. Wspólna analiza i dyskusja pomogła siostrom bardziej jasno określić obecną rzeczywistość w naszych wspólnotach na całym świecie. Zmotywowała też bardziej do poszukiwania nowych dróg i metod, które by pogłębiały życie konsekrowane naszych współsióstr poprzez głębszą jedność z Bogiem.

kf img 2176a

Szczególnym wydarzeniem podczas tego tygodnia pracy była możliwość uczestniczenia w środowej Audiencji z Papieżem Benedyktem XVI. Ojciec Święty podkreślił moc Słowa Bożego, które prowadzi każdego z nas do mądrości życia i głębokiej przemiany. Na zakończenie Audiencji siostry wraz ze zgromadzonymi pielgrzymami z radością przyjęły papieskie błogosławieństwo.

Na zakończenie spotkania zebrane sugestie i konkretne propozycje przekazały siostry Zarządowi Generalnemu dla podjęcia kolejnych kroków.

Sr. Josephine w podsumowaniu spotkania wyraziła wdzięczność członkiniom za ofiarną i owocną pracę. Siostra Przełożona Generalna dziękując członkiniom komisji za pracę podkreśliła jej ważność dla rozwoju i przyszłości Zgromadzenia.

Categories