Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Komisja Finansowa

W dn. 4-7 listopada w naszym domu generalnym w Rzymie odbyło się kolejne spotkanie Komisji Finansowej w składzie: s. Izabela Świerad, Przełożona Generalna, s. Anna Małdrzykowska, radna i ekonomka generalna, s. Mary Grace Barile, Przełożona Prowincjalna USA, s. Stella Holisz, radna prowincjalna z USA oraz Pani Jennifer Trotter i Pan Christian Frücht (mianowany w tym roku) – świeccy członkowie Komisji, którzy są doradcami finansowymi odpowiednio prowincji angielskiej i niemieckiej.

IMG 20191106 140443

 

Celem spotkania było zaktualizowanie działań, podjętych na ostatnim posiedzeniu Komisji wiosną 2017 r. oraz omówienie obecnej sytuacji finansowej Zgromadzenia. Członkowie Komisji zapoznali się ze sprawozdaniami finansowymi wszystkich prowincji oraz ukierunkowali uwagę na bieżące wyzwania: poszukiwanie nowych źródeł dochodu dla naszych nowo powstałych misji i dla międzynarodowego nowicjatu, przygotowanie młodych prowincji do niezależności finansowej oraz profesjonalne przygotowanie ekonomiczne młodych sióstr. Omówiono także konieczność i znaczenie posiadania profesjonalnych doradców finansowych w każdym kraju/ prowincji i zaufania do ich rad. Podjęto również temat potrzeb naszych starszych prowincji, w których liczba zatrudnionych i zarabiających sióstr spada, a koszty utrzymania, opieki medycznej i koniecznych udogodnień i remontów w naszych domach, wzrastają.

Członkowie Komisji zrealizowali wyznaczone na początku spotkania cele oraz ustalili kolejne, tak że posiedzenie Komisji przyniosło wymierne rezultaty i wzajemną wymianę doświadczeń.

Categories