Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Kapituła Generalna 2016 – Wtorek, 28 czerwca

Wtorek, 28 czerwca

Fr Rocky

Dzisiejszy dzień – już tradycyjnie – rozpoczęłyśmy od wspólnej Eucharystii, którą celebrował, podobnie jak wczoraj, ks. Rocky. W homilii przypomniał nam o konieczności absolutnego zaufania Jezusowi. Burza na jeziorze to test wiary. To lekcja dla naszego życia, aby całkowicie poddać się Bogu. Jezus i uczniowie w łodzi to obraz Kościoła. Wydaje się dziwne, że podczas tak gwałtownej burzy Jezus śpi. Według św. Augustyna – mówił ks. Rocky – śpi nasza wiara.

Obudzić wiarę, to obudzić Jezusa, który śpi w nas. Awake! Przebudź się! – odniósł się Ksiądz do hasła naszej Kapituły. Ważne jest wspólne, skoordynowane wiosłowanie w jednym kierunku. Ku przyszłości Kościoła i naszego Zgromadzenia. Bez Jezusa jednak sami sobie nie poradzimy, nie damy rady. W przeciwnościach pamiętajmy kogo prosimy o pomoc: Boga, który nas stworzył z niczego!!! Może wszystko!!!

Cały dzień upłynął pod znakiem raportów i sprawozdań z każdej Prowincji, Delegatury i Regii. Pozwoliło nam to z wdzięcznością spojrzeć na przeszłość. Z uwagą przyglądać się naszemu „tu i teraz” oraz z wiarą i nadzieją patrzeć ku przyszłości. The Love of Christ impels us!!! Miłość Chrystusa przynagla nas!

Categories