Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Kapituła Generalna 2016 – Sobota, 2 lipca

Sobota, 2 Lipca

IMG 8134a

Optyka Pallottiego, czyli spojrzeć na ZAK z wnętrza Kościoła.

Dzisiejszy dzień upłynął nam pod znakiem ZAK. Gościłyśmy z tej okazji Ks. Jakoba Nampudakama – Przełożonego Generalnego SAC, s. Ivete Garlet – Przełożoną Generalną Sióstr Pallotynek Rzymskich oraz Panią Cristinę Mastrorosati – zastępcę Krajowej Rady Koordynacyjne ZAK we Włoszech.

 

We wprowadzeniu S. Izabela podkreśliła, że nie tyle należymy do Zjednoczenia, ale jesteśmy Zjednoczeniem.

  1. Bożena Olszewska i s. Maria Landsberger wprowadziły nas w temat ZAK przedstawiając bardzo interesujące życie i działalność wspólnot Zjednoczenia z całego świata.

Ks. Jacob podjął temat Odpowiedzialność wspólnot centralnych za ZAK. Definiując – za Statutem – ZAK jako dar Ducha Świętego w służbie Kościoła oraz charyzmatyczną i prorocką wizję Założyciela, postawił pytanie jak uświadomić sobie tę profetyczną misję? Przypomniał, że ZAK to owoc duchowej i mistycznej podróży Świętego. Cała więc idea ZAK zaczyna się od osobistego doświadczenia Boga.

  1. S. Ivete skupiła uwagę na jednym z głównych naszych zadań w ZAK: ożywianiu. Ożywianie pozostaje w ścisłej relacji ze wspólnotą. Tak bardzo – powiedziała s. Ivete – jak żyjemy we wspólnocie, tak możemy ożywiać. To Duch Święty jest Ożywicielem. Nasze mistyczne nastawienie, to sekret tego, co robimy. Siostra porównała ZAK do drużyny piłkarskiej. Każdy gra na innej pozycji i w innym ustawieniu ale cel mają jeden: wygrać. Każdy z nas zaproszony jest, by całego siebie oddać, by Zjednoczenie osiągnęło swój cel.

Pani Cristina podkreśliła natomiast aspekt osobisty i wspólnotowy ZAK. Jesteśmy ludźmi zjednoczonymi przez jednego Ducha. Wzajemny szacunek, pokora, uniżenie i miłość pozwalają nam wzrastać w wolności dzieci Bożych dla służby Kościoła.

W sesji popołudniowej ks. Jan Kupka SAC zaprezentował nam osobę Sługi Bożej Elżbiety Sanny – już wkrótce – pierwszej błogosławionej świeckiej ZAK, błogosławionej dla całego Kościoła.

Categories