Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Kapituła Generalna 2016 – Dzień 3.

jesus last supper

Ojciec David Kinnear Glenday MCCJ

25 czerwca 2016

Ewangelia: Łk 22, 7-34

___________________

25 czerwca – to drugi i ostatni dzień naszych rekolekcji. W konferencji Ojciec David zwrócił nas ku wydarzeniu Wieczernika. Tekstem przewodnim był fragment Ewangelii wg św. Łukasza 22, 7 nn.

Wieczernik rozpoczął się Ostatnią Wieczerzą i trwał aż po Zesłanie Ducha Świętego. To miejsce, do którego zaprasza Jezus. W Wieczerniku Jezus pokazuje nam niedoskonałą wspólnotę uczniów, którzy przeżywają zdradę Judasza, wyparcie Piotra, własne ambicje, który z nich jest największy, głuchotę na słowa Pana, nieczułość. Poznanie niedoskonałości wspólnoty jest łaską Ducha Świętego – powiedział nasz rekolekcjonista. Jezus formuje tę wspólnotę, aby mogła odpowiedzieć na Jego wymagania. Jezus w Wieczerniku Ostatniej Wieczerzy:

 

  • wzywa: Wieczernik to Jego inicjatywa, to On daje instrukcje, jak przygotować salę na górze, to On zaprasza. Bez wiary nie ma wspólnoty;
  • czeka w miłości: na każdego z nas, Bóg nas potrzebuje. Jednym z narzędzi formowania wspólnoty przez Jezusa jest pełne miłości czekanie;
  • pozostaje: pomimo trudnego zachowania uczniów. Mógł mieć pokusę, aby im powiedzieć: „Jesteśmy razem od trzech lat, a wy nic nie rozumiecie. Zacznę od początku“. Jezus pozostaje.
  • Motywuje: abyśmy byli jedno, aby świat uwierzył. Wspólnota jest pierwszym i najbardziej skutecznym świadectwem. Nie ma misji bez wspólnoty. To ludzie niosą wiarę.
  • modli się (J17): nie ma wspólnoty bez kontemplacji. Jeśli się nie modlimy widzimy jedynie ograniczenia wspólnoty. Jeśli pozostajemy w kontemplacji, w zamyśleniu dostrzegamy również dary wspólnoty.
  • daje samego siebie, ponieważ budowanie wspólnoty wymaga daru z siebie.

Na zakończenie o. David zadał nam trzy pytania do osobistej modlitwy i dzielenia w grupie:

  1. Jakie było moje odkrycie Wieczernika?
  2. Gdzie w moim życiu spotkałam Jezusa tworzącego wspólnotę?
  3. Jak pragnę, by Jezus uformował wspólnotę Kapituły Generalnej?
Categories