Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Kapituła Generalna 2016 – 7-12 lipca

7 lipca naszym gościem był ks. Nicola Galucci SAC – Prowincjał Włoskiej Prowincji Księży i Braci Pallotynów. Podczas homilii przypomniał nam o nieskończonej miłości Boga. Bóg kocha bezwarunkowo, miłością miłosierną, zawsze gotową przebaczać. W historii każdego człowieka jest obecny Pan, którego każdego dnia należy szukać na nowo.

IMG 0261

 

8 lipca

Peter – Eni, czyli Piotr jest tutaj.

Dzień rozpoczął się uroczystą celebracją w podziemiach bazyliki św. Piotra, przy grobie pierwszego spośród Apostołów. Eucharystię w intencji nowowybranej Przełożonej Generalnej i Zarządu Generalnego sprawował i Słowo wygłosił ks. Martin Manus – radca generalny SAC.

Jezus przygotowuje Apostołów do misji w sposób bardzo realistyczny. Daje im władzę nad złymi duchami i moc uzdrawiania. Wie, że są gotowi. Posyła ich od miasta do miasta, „jak owce między wilki”. Udziela im Ducha Świętego, dzięki któremu będę mieli odwagę lwa.

Roztropność i prostota – to dwie kluczowe cnoty każdego apostoła, przypomniał również ks. Martin. Roztropność jest czymś więcej niż tylko zdrowym rozsądkiem; to zdolność do podejmowania decyzji, które przyczyniają się do wspólnego dobra. To jest przypomnienie wszystkich innych cnót. Prostota natomiast jest przeciwieństwem niepotrzebnej złożoności; jest to życie uczciwe, prostolinijne, i nieskomplikowane.

Wspólna modlitwa, medytacja Bożego Słowa i łamanie Chleba w miejscu upamiętniającym św. Piotra, były dla nas doświadczeniem wdzięczności, radości i pokoju. Sentire cum Ecclesia w jego wielowiekowej tradycji umiłowania Chrystusa, wiary, posłania i bycia dla.

IMG 0269

9 – 12 lipca natomiast to praca nad wnioskami. Słowo Boże wyznaczało nam kierunek na każdy dzień. Msze św. celebrowali ks. Francis Harelimana – radca generalny SAC, ks. Peter Paul Saldhana – profesor Uniwersytetu Urbaniana oraz ks. Martin Manus – radca generalny SAC. Kaznodzieje przypominali, że należy przyjmować i rozeznawać znaki czasu. Być świadkiem pokoju i Słowa. Trwać w postawie nawróconego serca, by nie przyzwyczaić się do Bożych znaków, by nie stracić celu, ale zachować żywą wiarę i przemieniać serce, zawsze gotowe narodzić się dla Pana.

IMG 0297

12 lipca podczas uroczystej Eucharystii uczciłyśmy Jubileusz 25-lecia profesji s. Clary Teul z Belize. Siostra pełni posługę radnej prowincjalnej oraz jest dyrektorką naszej pallotyńskiej szkoły średniej. Przy kolacji natomiast przeżywałyśmy ze wspólnotą Sióstr z Prokury wieczór wdzięczności.

Categories