Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

KANA – Medytacja 4. – na miesiąc maj

Kana5

4. Kamień

„…sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary”.

Kamień jest bezpieczny. Wystarcza sam sobie. Zamknięty, zimny i kamienny.

Serce jest niebezpieczne. Nie wystarcza samo sobie. Otwarte, gorące i pulsujące.

Czy zawsze potrafi kochać?

Oczyścić kamienną stągiew może tylko czułość Boga. A ona przychodzi nieoczekiwanie
i zaskakuje efektem. Kochać to wciąż oddawać i ofiarowywać skamieniałe egoizmem
i lękiem serce i przyjmować nowe, dotknięte czułością „serce z ciała”.

„Bóg jest większy od naszego serca” ‒ pisał apostoł. „Dwie lub trzy miary” to żadna miara dla Jego miłości. Pozwolić się oczyszczać, to uczyć się kochać bez miary.

Categories