Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Holy Rosary School, Clarksburg, W.V.

HOLY ROSARY SCHOOL, CLARKSBURG, W.V.

„Kościół katolicki Różańca Świętego, usytuowany w Clarksburg, WV, powstał w 1906 roku w celu zaspokojenia potrzeb Słowaków, Polaków i Słoweńców. Parafia obejmowała również Węgrów i wiernych greckiego obrządku. Budowę kościoła ukończono w dniu 30 września 1909 r. Po latach, w 1984 roku kościół został zamknięty. Parafianie włączeni zostali do parafii Niepokalanego Poczęcia Clarksburg i Najświętszego Serca w Chester „.(www.abandonedonline.new/churches/holy/rosary-catholic-church)

clarksburg church1

Kościół Różańca Świętego w Clarksburg, WV

Historycznie, naród słowacki cechowało silne poczucie własnej tożsamości. Historia ich pobytu w Stanach najwyraźniej to potwierdza. Pierwszy proboszcz parafii Matki Boskiej Różańcowej w Clarksburg, WV, ks Melchior Furst, był proboszczem parafii Najświętszej Trójcy w Struthers, Ohio, we wrześniu 1907 roku. Słowacy osadnicy przybyli na tereny Ohio w 1880 roku, starannie zachowując swój nacjonalistyczny charakter. W 1976 roku założyli Towarzystwo Kultury Słowacko-Amerykańskiej, ze szczególnym celem „promowania i zachowania języka słowackiego, dziedzictwa narodowego, kulturowego i obywatelskiego zaangażowania. (Historia slowackiego kościoła katolickiego Trójcy Świętej w Struthers, Ohio, 1907-1999)

„Clarksburg, miasto ponad 16. tysięczne, położone w północno-środkowej części Wirginii Zachodniej. Pierwszym osadnikiem w 1764 roku jest notowany John Simpson. W 1856 roku linia kolejowa B&O Railroad połączyła Clarksburg z Grafton”.(Wikipedia)
Powstanie kolei otworzyło drogę dla imigrantów przenoszących się na te tereny wraz z rozwojem przemysłu na początku lat 1900. Wiele grup etnicznych przybywając tutaj, starało się utrzymać swoją niepowtarzalną tożsamość.

clarkswitraz

Witraż w kościele w Clarksburg

Kiedy niemieckie siostry pallotynki przejęły Holy Rosary School w 1928 roku, z rekomendacji ks. Hengersa, były one jednak niewystarczająco przygotowane, aby zaspokoić potrzeby ludzi słowackiej w parafii. Pionierki ss. Kostka Hansen, Innocentia Fett, Valeria Frengal i Gerona Meuz, bardzo się starały dostosować do sytuacji, nawet ucząc słowackich hymnów śpiewanych podczas mszy.
W spisie nauczycieli z 1930 r. wymienione są ss. Innocentia Fett, Theresina Spiker i Thea Feilin. Sr Valeria Frengal widnieje jako pielęgniarka szkolna. Mimo zapału sióstr, po czterech latach, po dokładnym rozeznaniu na modlitwie, zdecydowano, że pallotynki powinny podjąć inne apostolstwo. W konsekwencji w 1932 roku zrezygnowano ze szkoły.

clarkswitrfund

Inskrypcje sponsora

Obowiązki przejęło inne zgromadzenie sióstr, bliższe kulturze słowackiej, wychodząc na przeciw szczególnym potrzebom parafian. Siostry te posługiwały się językiem słowackim i były głęboko zanurzone w kulturze Słowaków, co umożliwiało im identyfikację z potrzebami tamtejszych ludzi.
W międzyczasie, Bóg wezwał pallotynki do innych miejsc posługiwania, z kulturą zbliżoną do ich własnego stylu życia.

____________

Foto: www.abandonedonline.new/churches/holy/rosary-catholic-church

0

Categories

Contact us