Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Historyczne chwile w Belize

28 lutego w Belize odbyło się spotkanie KRK ZAK, które zgromadziło nie tylko lokalnych członków Zjednoczenia, ale również specjalnych gości: Panią Donatellę Acerbi, przewodniczącą GRK, s. Izabelę Świerad, przełożoną generalną i s. Josephinę D’Souza, wikarię generalną. Spotkanie dobyło się w auli w naszej szkole średniej i dotyczyło bieżących wyzwań i projektów Zjednoczenia. Był to także historyczny moment dla członków ZAK w Belize, którzy wybrali nową Krajową Radę Koordynacyjną.

IMG 73151

 

Następnego dnia Siostry z Prowincji Matki Bożej z Guadalupe rozpoczęły II sesję Kapituły Prowincjalnej, której przewodniczyła s. Izabela Świerad, przełożona generalna, a towarzyszyła jej s. Josephina D’Souza, wikaria generalna.

IMG 73221

1 marca został powołany nowy Zarząd Prowincjalny w składzie:

Sr. Clara Teul SAC – przełożona prowincjalna

Sr. Consuelo Burgos SAC – wikaria

Sr. Alicia Buddan SAC – radna

Sr. Rosalyn Novelo SAC – radna

IMG 73241

Z całego serca gratulujemy s. Clarze Teul, nowej przełożonej prowincjalnej oraz siostrom radnym i dziękujemy za podjęcie odpowiedzialności za Prowincję. Za wstawiennictwem Matki Bożej z Guadalupe módlmy się za wszystkie siostry i potrzeby Prowincji w Belize. Dziękujemy również wszystkim siostrom z innych prowincji, dobroczyńcom i współpracownikom za ich wsparcie i pomoc na rzecz naszych wspólnot w Belize. Szczególne podziękowania należą się Friends of Pallotti, wybitnej grupie ludzi świeckich z Belize City, którzy od początku zaangażowali się w budowę naszego nowego domu i stworzyli z siostrami prawdziwą, tętniącą życiem wspólnotę rodzin.

PHOTO 2020 03 07 02 09 14

„Współpraca z siostrami – powiedzieli – jest dla nas drogę wiary, a św. W. Pallotii jest zawsze w naszych sercach”.

Categories