Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Dzień modlitwy w Grottaferrata

015

Zarządy Generalne Sióstr Apostolstwa Katolickiego (CSAC) i Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (SAC) spotkały się w Grottaferrata w dawnym domu nowicjatu „CENACOLO”, by przeżyć dzień wspólnej modlitwy i rekreacji.

Spotkanie rozpoczęło się adoracją Najświętszego Sakramentu w kaplicy z momentami ciszy, spontanicznego dziękczynienia i modlitwy w różnych intencjach, w tym w intencji rozeznania dotyczącego zjednoczenia. Następnie wszystkie siostry złożyły krótką wizytę w sąsiedniej wspólnocie sióstr seniorek, którym sprawiła ona wiele radości.

020

W południe przy figurze Matki Bożej w ogrodzie odmówiłyśmy modlitwę Anioł Pański, a po niej spotkałyśmy się na obiedzie, podczas którego siostry mogły porozmawiać i zapoznać się ze sobą.

Bardzo ciekawą częścią spotkania była krótka historyczna notatka przygotowana i odczytana przez s. Adelheid Scheloske SAC o pobycie grupy pallotyńskich postulantek i nowicjuszek wraz z s. Fidelis we Frascati w villa Muti w 1894 roku. Siostry spędziły tam tylko kilka miesięcy, ale ten czas okazał się kluczowy dla ich przyszłości, ze względu na wyzwania przed jakimi stanęły.

Potem, na wspólnej rekreacji było wiele okazji do śmiechu. Papież Franciszek miał rację, pisząc w „Evangelii Gaudium”: Gdzie są osoby konsekrowane, tam jest radość.

Na zakończenie obie Przełożone Generalne jak i pozostałe siostry dziękowały sobie wzajemnie za ten krótki, ale jakże cenny czas spędzony razem w siostrzanej komunii. Spotkanie zakończyło się zwiedzaniem i modlitwą w Opactwie św. Nilo obrządku bizantyjskiego w Grottaferrata.

069a

S. Marie Claire SAC, Zdjęcia: S. Josephina D’Souza SAC (1) i S. Adelheid Scheloske SAC (2)

Categories