Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Wspólne spotkanie Sióstr Pallotynek – SAC i CSAC – w Rzymie

W dniach 3-8 lipca w domu generalnym w Rzymie, w ramach procesu rozeznawania w kierunku jedności i współpracy, odbyło się międzynarodowe spotkanie Sióstr Misjonarek Pallotynek i Sióstr Apostolstwa Katolickiego. Reprezentantki obu wspólnot z Włoch, Brazylii, Indii, Tanzanii, Rwandy, Kongo, RPA, USA, Kamerunu, Polski i Indii wraz z przełożonymi generalnymi s. Josephiną i s. Ivete oraz radnymi zebrały się, aby poznać się nawzajem, podjąć refleksję nad naszym duchowym dziedzictwem i poznać lub przypomnieć miejsca związane z życiem i posługą św. Wincentego Pallottiego.

on St. Peters Square 3

Spotkanie było czasem integracji i budowania naszych relacji jako córek tego samego Założyciela. Wyjścia i praca w grupach pozwoliły na osobiste spotkania, poznanie swoich imion i historii oraz dzielenie się doświadczeniami. Najbardziej radosnym momentem doświadczenia jedności w różnorodności był wieczór międzykulturowy, pełen śpiewu, tańca, śmiechu i przekąsek z różnych stron świata.20230706 203350 2 1

Jednym z ważniejszych wątków była refleksja nad naszym pallotyńskim dziedzictwem z perspektywy historii obu zgromadzeń. Wzbudziło to pragnienie poszukiwania dalszych wyjaśnień, dla lepszego zrozumienia biegu wydarzeń, które doprowadziły do rozwoju dwóch wspólnot. Dzięki inspirującemu wykładowi ks. Daniela SAC, siostry reflektowały także nad zakonnym, kobiecym powołaniem, obdarzonym mocą, zdolną wpływać na historię całej ludzkości. Przywołując przykład św. W. Pallottiego i odwagę w wierze niektórych osób zakonnych, podczas dyskusji pojawiło się krytyczne pytanie: „W jaki sposób my, Pallotyni i Pallotynki, staliśmy się tak mali i co możemy zrobić, aby na nowo wzrastać w naszej owocności i duchowej płodności?”. second conference 1

Zarówno Misjonarki jak i Siostry Apostolstwa Katolickiego szukały odpowiedzi w ciągu następnych dni, pielgrzymując do św. Franciszka i Klary w Asyżu oraz odwiedzając kościół San Salvatore in Onda z grobem naszego ukochanego Założyciela. Ks. Kupka podzielił się z Siostrami cząstką swej niesamowitej wiedzy na temat jego pism, skupiając się na listach oraz przewodniczył zwiedzaniu pokoju i muzeum św. Wincentego. Tego dnia odczuwaliśmy szczególną obecność i asystencję naszego patrona.  Cała duchowa tęsknota za świętością, jednością i życiem w charyzmacie Pallottiego została wyrażona i ofiarowana w Eucharystii. W czasie obiadu, dzięki wielkiej gościnności księży i braci Pallotynów mogliśmy zobaczyć obfitość i różnorodność rodziny Pallotyńskiej.  Dopełnieniem tego doświadczenia była wizyta w Pia Casa i otwartość mieszkających tam sióstr.  Ks. Zenon Hanas, celebrans Mszy św. tego dnia, wezwał całą rodzinę pallotyńską do bycia „trwałymi i elastycznymi bukłakami”, zdolnymi do zachowania cierpliwej, przebaczającej i niezwyciężonej miłości, aby leczyć rany i przywracać godność.

20230708 091604 2

Jako skarb i inspirację wszyscy uczestnicy spotkania przyjęli zadanie rozeznawania, które według ks. Daniela polega na rozpoznawaniu, gdzie działa łaska, a gdzie pokusa i dokonywaniu odważnych wyborów zarówno wspólnotowo, jak i w życiu osobistym. Autentyczność, szczerość, hojność i pokora są potrzebne, aby usłyszeć i odpowiedzieć na to wezwanie Ducha Świętego. Siostry, jak zapewniały, zaniosą to przesłanie i świadectwo wszystkim członkiniom swoich prowincji i wspólnot.

S. Danuta Przybyłek SAC

Zdjęcia: S. Adelheid Scheloske SAC

Categories