Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Florissant, Missouri

FLORISSANT, MISSOURI: 1966

W 1966 r. we Florissant, Missouri, zakupiono 84 hektary ziemi. Znajdowały się tam dwa domy domy. W erygowanym domu nowicjatu mistrzynią była w tym czasie s. Perpetua Moellering. Ta młoda generacja sióstr podjęła studia na uniwersytecie Louis w niepełnym wymiarze godzin.
Ciężarówka z St Mary’s Hospital obracała kilka razy między starym nowicjatem w Huntington a Florissant, załadowana dostawami do nowego domu. Podczas jednej takiej podróży na zachód, ku przerażeniu wszystkich, „strzeliła” opona, a koło zapasowe schowane było na samym dole pod całym załadunkiem!

Zaplanowano budowę domu macierzystego na terenie posesji; myślano również o budowie szpitala w przyszłości. Pierwszą łopatę pod budowę domu wbito 30 lipca 1967 r. Obiekt poświęcono i oddano do użytku we wrześniu 1969 r. Florissant stało się odtąd siedzibą prowincjalatu. Rewolucyjne przemiany lat 70. i w latach następnych spowodowały zmianę planów, uznając dotychczasowe za niepraktyczne. W rezultacie duży budynek został przekształcony w znane obecnie Pallotyńskie Centrum Odnowy.

florissprc

Pallottine Renewal Center, Florissant, 2010 (fot. s. Gail Borgmeyer SAC)

Centrum stara się realizować charyzmat „rozpowszechniania przesłania Ewangelii wszelkimi możliwymi środkami i umacniania ludzi świeckich, by obdarowani przez Boga talentami i różnymi darami, w pełni żyli swoim powołaniem”. (Patrz strona internetowa Pallottine Renewal Center)

Centrum podejmuje grupy młodzieży i dorosłych, wyznania katolickiego jak i z niekatolickich organizacji. Od 1969 roku ponad 134.000 osób doświadczyło pallotyńskiej tradycyjnej gościnności. Personel niestrudzenie pracuje w kierunku przebudzenia wiary wszystkich chrześcijan, by rozpalić miłość i doprowadzić wszystkich ludzi do jedności w Chrystusie. (Tamże)

novitiate

Dom nowicjatu, Florissant, 2010, fot. s. Agnes Chawadi SAC

W grudniu 2010 r. nowicjat przeniósł się do sąsiedniej dzielnicy Florissant, chociaż siostry nadal korzystają z pomieszczeń biurowych w Centrum. AIDG POTTERY (artystyczna pracownia garncarska), prowadzona przez s. Lisę Wiese, prowadzi również swoją działalność w tym miejscu. Apostolat ten zapoczątkowany w 2007 r. oferuje warsztaty zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, realizując także inne projekty.

lisawiese photosaidgpottery

S. Lisa Wiese SAC w akcji (photos.aidgpottery.org)

chalicesetlisavise platterwithcrosslisawiese

Naczynia liturgiczne i talerz ozdobny, wykon. s. Lisa Wiese SAC (photos.aidgpottery.org)

W przeszłości szereg sióstr z Florissant uczyło w okolicznych szkołach. S. Barbara Jakschik wykładała i prowadziła prace badawcze w Washington University School of Medicine. Inna siostra z kolei była fizykoterapeutką w pobliskim domu opieki.

Florissant stanowi centrum działalności apostolskiej. Apostolstwo wymaga elastycznych i wszechstronnych sióstr. Siostry te muszą być otwarte na zmiany i w miarę łagodne wejście w przyszłość.

0

Categories

Contact us