Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Epifania w Generalacie i Prokurze

Ep15 9

Uroczystość Objawienia Pańskiego -Trzech Króli, obchodzimy na pamiątkę dnia, w którym Jezus objawił się światu. Uroczystość ta była szczególnie ważna i droga naszemu Założycielowi św. Wincentemu Pallottiemu. Zapoczątkował on w Rzymie Oktawę Epifanii jednocząc na modlitwie wiernych różnych obrządków w kościołach Wiecznego Miasta.

 

Ep15 1

Ep15 7

W dzień Epifanii wspólnota Domu Generalnego i Prokury uroczyście obchodziła ten piękny dzień w połączeniu z tradycyjną kolędą i błogosławieństwem domów. Ks. Jarosław Rochowiak, salezjanin zaprzyjaźniony z naszymi rzymskimi wspólnotami, po wspólnej modlitwie w kaplicy Domu Generalnego i poświęceniu kadzidła, wody i kredy, pobłogosławił nasze domy. Woń kadzidła wypełniła każdy zakątek domostwa, dodając podniosłości obchodzonej Uroczystości.

Kolejnym punktem wspólnego świętowania był uroczysty obiad, na który zaprosiłyśmy także członków Zjednoczenia z Rzymu, z Niemiec, Polski i Australii, którzy przybyli na rozpoczynające się wkrótce Zebranie Centralne ZAK. Następnie w czasie Adoracji Najświętszego Sakramentu w kaplicy Prokury, ks. Jarosław poprowadził modlitwę uwielbienia i dziękczynienia, przeplataną kolędami śpiewanymi w różnych językach. Pallotyńskim zwyczajem, po błogosławieństwie, miało miejsce ucałowanie Dzieciątka Jezus.

Dla zaproszonych gości prawdziwą niespodzianką okazał się ostatni punkt wspólnego świętowania – losowanie “służby przy żłóbku”. Ta tradycja polskich wspólnot Sióstr Pallotynek na trwałe zadomowiła się w naszej międzynarodowej wspólnocie domu Generalnego i Prokury. Wszyscy uczestnicy otrzymali specjalne zadanie na kolejny rok, aby tym samym jeszcze bardziej zbliżyć się do Jezusa. Niech Pan, który nieustannie przychodzi do nas i objawia nam swoją miłość i miłosierdzie, błogosławi nasze wysiłki w realizacji tych zadań, aby nasza “służba przy żłóbku” przyniosła obfite owoce i chwałę Bogu.

Ep15 2

Ep15 4

Categories