Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Dziękczynienie za ostateczne zatwierdzenie przez Kościół Statutów generalnych ZAK w 2008 r.

Pallotti

28 października, po raz 14, członkowie ZAK zgromadzili się w duchowym centrum Zjednoczenia, w kościele San Salvatore in Onda, gdzie przechowywane jest ciało
św. W. Pallottiego. Adoracja Najświętszego Sakramentu oraz uroczysta Msza św. były wyrazem wdzięczności za świadectwo uznania ZAK ze strony Kościoła. Uwielbienie Boga za uznanie przez władze kościelne celowości ostatecznego zatwierdzenia Statutu Generalnego ZAK, jest wytrwałym podążaniem śladami św. W. Pallottiego, który otrzymał od Papieża Grzegorza XVI „tysiąc błogosławieństw“ dla ZAK.

 

IMG 1977

IMG 1978

W dziękczynnej Eucharystii, której przewodniczył ks. Roque Gonsalves SAC, uczestniczyli licznie przedstawiciele całego Zjednoczenia. Słowo Boże wygłosił ks. Stanisław Stawicki SAC. Odnowienie aktu zaangażowania apostolskiego poprzedziło świadectwo Anny Marii Ciavotta – Przewodniczącej KR ZAK we Włoszech.

IMG 1981

Trwajmy nadal wiernie, zgodnie ze słowami św. Jana Pawła II, w zaangażowaniu na rzecz skutecznego urzeczywistniania tego, co w duchu proroczym zapowiedział
św. Wincenty Pallotti (…), by wszyscy chrześcijanie byli autentycznymi apostołami Chrystusa w Kościele i w świecie!

Categories