Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

„Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie“ (J 2,5)

form com 1

W dniach od 22 do 27 października 2022 r. członkinie Komisji Formacyjnej spotkały się wraz z naszą Przełożoną Generalną s. Josephiną D’Souzą i jej Radnymi w Generalacie w Rzymie. Obecne były: przełożona prowincjalna z Indii s. Helen Lourdusamy, s. Urszula Kłusek z Polski, s. Danuta Przybyłek z USA i s. Astrid Meinert z Niemiec.

Radna Generalna s. M. Claire Mukeshimana, przewodnicząca Komisji, powitała wszystkich obecnych i poprosiła s. Josephinę o duchowy impuls w przygotowaniu do pracy. Podkreśliła, że formacja jest procesem trwającym całe życie i nie dotyczy tylko pierwszych etapów przygotowania do życia we wspólnocie. Cokolwiek robimy jako siostry pallotynki, potrzebujemy czasu na szukanie Boga i na spotykanie się z Nim. Kiedy mamy głębokie doświadczenie Boga, wtedy naprawdę żyjemy.

Zanim przystąpiłyśmy do konkretnych zadań, które zostały nam przedstawione jako zalecenia XXI Kapituły Generalnej, omówiłyśmy aktualną sytuację w naszych Prowincjach, Regii i Delegaturach. Świeżym powiewem nadziei są młode, liczne powołania w Afryce i w Indiach.

Wystąpienie o. Gabriela Mmassi SJ zachęciło nas do tego, by pozostawać otwartymi na aktualne potrzeby świata. Zakorzenione w naszej historii, musimy teraz wyznaczyć kurs na przyszłość. Konieczne jest, abyśmy naprawdę żyły i odnowiły charyzmat przekazany nam przez Założyciela.

form com1 1

Po przyjrzeniu się rzeczywistości naszego Zgromadzenia, zainspirowane impulsami o. Mmassi, rozpoczęłyśmy konkretną pracę.

Patrząc na zalecenie XXI Kapituły Generalnej, skupiłyśmy się głównie na opracowaniu trzyletniego programu odnowy duchowej dla wszystkich sióstr, w oparciu o nasze  Zasady Życia.

Ważne było, abyśmy wzięły w nim pod uwagę wszystkie pokolenia sióstr i wypracowały takie propozycje, które wszystkim nam pozwolą odczuć na nowo radość powołania. Nasz Założyciel przekazał nam obraz Wieczernika, w którym Maryja, Królowa Apostołów, przyjmuje Ducha Świętego wraz ze wszystkimi uczniami.

Świadome, że nasz pallotyński charyzmat wyraża ważną dla nas misję w dzisiejszym Kościele i społeczeństwie, członkinie Komisji będą teraz pracować nad szczegółami tego programu.

Podkreślałyśmy także, że ważne jest, aby młode siostry zdobywały doświadczenie międzynarodowe, dlatego rozważana była możliwość organizowania wspólnych spotkań w Rzymie lub na poziomie kontynentalnym i omawiana była ich treść.

form com2 1

Mogłyśmy doświadczyć, że Duch Święty towarzyszył naszym refleksjom i choć zdajemy sobie sprawę, ile zadań jest przed nami, wyjeżdżamy ze spotkania komisji umocnione. Wdzięczne za dar spotkania, za gościnność, jakiej doświadczyłyśmy w Prokurze i za ciepłe przyjęcie w Generalacie, wracamy do naszych wspólnot.

„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Jeśli posłuchamy tego wezwania i będziemy często gromadzić się w Wieczerniku, będziemy mogły z mocą żyć wizją naszego Założyciela. Każda z Sióstr Pallotynek jest odpowiedzialna za nasze Zgromadzenie – niech z radością niesie tę odpowiedzialność i „zaraża“ innych do dawania świadectwa, do bycia apostołem głoszącym orędzie Jezusa w dzisiejszym świecie i do czynienia tego, co Pan nam powie.

S. Astrid Meinert SAC, Zdjęcia: S. Adelheid Scheloske SAC (2) i S. Beata Matuszewska SAC (1)

 

Categories