Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Błogosławione początki

Tak to się zaczęło…

Historia szwajcarskiego Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego nazywanych Pallotynkami zaczęła się na początku lat trzydziestych ubiegłego stulecia. Siostry kierowały się wówczas hasłem: „POSZUKIWANE: KOBIETY DLA

Prowincja Angielska od początku

1908 r. – Krótko przed Bożym Narodzeniem przybyły do Anglii S. Salezja i S. Dominika. Zamieszkały u Sióstr Benedyktynek w Princethorpe. Zadaniem ich było zdobycie

Początki Prowincji USA

Zadanie zapoczątkowania nowej misji w Ameryce powierzono czterem młodym Pallotynkom Misjonarkom z Niemiec: s. Franciszce Zabel (33), Dominice Senn (32), Alaqoque Radecker (34) i Prisce

Idżcie więc…

Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A

Tak to się zaczęło…

Historia szwajcarskiego Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego nazywanych Pallotynkami zaczęła się na początku lat trzydziestych ubiegłego stulecia. Siostry kierowały się wówczas hasłem: „POSZUKIWANE: KOBIETY DLA

Prowincja Angielska od początku

1908 r. – Krótko przed Bożym Narodzeniem przybyły do Anglii S. Salezja i S. Dominika. Zamieszkały u Sióstr Benedyktynek w Princethorpe. Zadaniem ich było zdobycie

Początki Prowincji USA

Zadanie zapoczątkowania nowej misji w Ameryce powierzono czterem młodym Pallotynkom Misjonarkom z Niemiec: s. Franciszce Zabel (33), Dominice Senn (32), Alaqoque Radecker (34) i Prisce

Idżcie więc…

Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A

Categories