Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Idżcie więc…

no. 23a

Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Mt 28, 19-20

Categories