Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają

pallotti1 2

Błogosławieni jesteście, gdy [ludzie] wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. (Mt 5,11)

Św. Wincenty Pallotti pisze:
Pan nasz Jezus Chrystus, choć sam bez grzechu, to jednak dla pobudzania nas do życia pokory i pokuty, przebywał z grzesznikami tak, jakby był jednym z nich, uniżył się tak dalece, że dał się publicznie ochrzcić przez świętego swego Poprzednika. Dlatego z miłości do Pana naszego Jezusa Chrystusa, dla poskromienia naszego egoizmu i pychy, mamy wytężać siły, by upokarzać się nie tylko wewnętrznie, ale i na zewnątrz przez akty pokory praktykowane zgodnie z przepisami świętych Konstytucji. Albowiem wspólnota nie mogłaby przynosić owoców na życie wieczne, gdyby brakowało w niej pokory wewnętrznej i zewnętrznej.

______________

(OOCC III, str. 51-52)
Rys. s. Julitta Gołębiowska SAC

Categories