Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Biskup Bogdan Wojtuś REQUIESCAT IN PACE

20 października, w wieku 83 lat, zmagając się z wirusem Covid-19, powrócił do domu Ojca Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Bogdan Wojtuś, biskup senior Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

Odszedł człowiek wielkiego ducha, Kapłan miłujący dar powołania, Pasterz – na miarę Serca Jezusowego, profesor, członek wielu diecezjalnych i krajowych gremiów kościelnych, dla nas Sióstr Pallotynek – Ojciec i wypróbowany Przyjaciel.

2012 02 24 23 05 46

 

Przejście do domu Ojca śp. Biskupa Bogdana przerwało naszą wspólną historię, wspólne sprawy i plany. Wielokrotnie gościł w progach naszych wspólnot. Między innymi był wykładowcą teologii moralnej w naszym nowicjacie. Zawsze z wielkim entuzjazmem i pasją dzielił nasze pallotyńskie dziedzictwo, umacniając nas osobistym doświadczeniem miłości Chrystusa i Kościoła. Zawsze serdeczny, dyskretny, braterski i kompetentny. Wiele godzin spędziliśmy na wspólnej modlitwie i zaufanych rozmowach, dzieląc się radościami i wyzwaniami codziennego życia.

Dziś znowu jesteśmy złączeni w duchowej bliskości i nadziei ponownego spotkania. Wiara w Jezusa, który jest Panem życia i śmierci, daje pociechę i umocnienie. Niech miłość, która przekracza doczesność i granice śmierci, trwa wiecznie: dla nas w postaci wdzięczności za życie Księdza Biskupa Bogdana, dla Niego jako dar zbawienia. Ksiądz Biskup pozostanie wśród nas, nie tylko w modlitwie i życzliwej pamięci, ale przede wszystkim w testamencie swoich dzieł, dzięki którym ewangeliczny ogień i miłość, nie zgasną.

„Dziękuję” wydaje się zbyt małym słowem, aby wyrazić wdzięczność jaką my, Siostry Pallotynki, nosimy w sercu wobec śp. Księdza Biskupa Bogdana. Słowa z Ewangelii św. Jana pięknie oddają Jego kapłańskie i apostolskie życie: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki” (J 11, 25-26).

W macierzyńskie dłonie Maryi, Królowej Różańca Świętego, oddajemy dziś człowieka o wielkiej prawości i skromności, pełnego ciepła i dobroci, życzliwego ludziom i oddanego bez reszty swojej posłudze.

Niech odpoczywa w pokoju

Złączona w nadziei Zmartwychwstałego Pana

S.M. Izabela Świerad SAC

Przełożona Generalna

Categories