Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Beatyfikacja ks. Richarda Henkesa SAC w Limburgu

Seligsprechung Pater Richard Henkes IMG 9508

Seligsprechung Pater Richard Henkes IMG 9506

15 września był dniem wdzięczności oraz szczególnej radości dla diecezji limburskiej w Niemczech oraz dla całej rodziny pallotyńskiej. JE Ks. Kardynał Kurt Koch, jako delegat papieski, celebrował uroczystości beatyfikacyjne ks. Richarda Henkesa SAC, „męczennika ludzkości”, który zginął w obozie koncentracyjnym w Dachau w 1945 r., jako ochotnik do opieki nad więźniami chorymi na tyfus.

 

Uroczystość odbyła się w katedrze w Limburgu i zgromadziła tłumy wiernych. Wśród nich nie zabrakło przedstawicieli narodu czeskiego, spadkobierców pracy duszpasterskiej ks. Henkesa na rzecz budowania mostów jedności między Niemcami a Czechami. W beatyfikacji wzięło udział kilku biskupów, w tym JE Ks. Arcybiskup Tadeusz Wojda SAC z Polski, oraz wielu księży, na czele z ks. Jacobem Nampudakamem SAC, Przełożonym Generalnym. Kardynał Koch podkreślił w homilii związek między męczeństwem ks. Henkesa a męką i śmiercią Chrystusa na krzyżu (data beatyfikacji związana była z diecezjalnymi obchodami Święta Podwyższenia Krzyża). Świadomość – mówił Ksiądz Kardynał – że Chrystus oddał za niego życie, była dla niego źródłem siły do przeciwstawienia się nazistowskiemu reżimowi i do odważnego zmierzenia się z groźbą śmiercią.

Seligsprechung Pater Richard Henkes IMG4114

Seligsprechung Pater Richard Henkes IMG 9447

Uroczystość uświetnił chór katedralny, którego pieśni podkreśliły powagę i radość wydarzenia. Pierwsze czytanie odczytała s. Asrid Meinert SAC, Przełożona Prowincjalna. Msza św. beatyfikacyjna była transmitowana, tak że wierni mogli uczestniczyć śledząc obraz na telebimach przed katedrą oraz kościele parafialnym w mieście.

Po Mszy św. wszyscy zostali zaproszeni na braterskie spotkanie do ogrodu przy rezydencji biskupa.

Seligsprechung Pater Richard Henkes Seligsprechung PRINT 4

O godz. 19.00 w kościele Księży Pallotynów pw. Najświętszej Maryi Panny, goście i wierni ponownie zgromadzili się na uroczystych nieszporach. Kolacja została przygotowana w domu księży i braci pallotynów.

Seligsprechung Pater Richard Henkes IMG 9284

Nasze zgromadzenie wraz z miejscową wspólnotą reprezentowała s. Izabela Świerad SAC, Przełożona Generalna. Z Rzymu przyjechała także s. Magdalena Pinto SAC, Przełożona wspólnoty w Prokurze. To wielka radość, że mogłyśmy być świadkami tego czasu łaski i dzielić go w osobie Siostry Generalnej z całym naszym Zgromadzeniem.

S. Maria Landsberger SAC

Categories