Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

„Bądź stróżem świtu” (Ps.130) i nie bój się pozwolić Duchowi Świętemu, aby cię prowadził. (GE 34)”

IMG 20180808 064416

Piętnastodniowy program formacyjny dla młodych Sióstr Pallotynek z całego świata pod hasłem „Bądź stróżem świtu” (Ps.130) i nie bój się pozwolić Duchowi Świętemu, aby cię prowadził. (GE 34)” dobiegł końca. Wierzymy jednak, że to pielgrzymowanie ku świętości, które miało miejsce w Rzymie, Wiecznym Mieście, nie zakończyło się, ale dopiero się zaczęło i będzie kontynuowane tam, gdzie pójdą Siostry … we wspólnotach i sercach innych, w świecie znanym i nieznanym.

 

Na zakończenie nasza Siostra Generalna powiedziała: „Niech radość z bycia razem z Siostrami Pallotynkami z różnych kontynentów i krajów, z którymi przeżyłyśmy wspólny czas modlitwy, pracy, radości i zwiedzania zakątków Rzymu, przyniesie umocnienie i odnowę, świeżość życia i entuzjazm misyjny. Bogate duchowe doświadczenie wiary, wzajemne relacje, spotkanie z naszym Założycielem, św. Wincentym Pallottim i Świętymi Rzymu, spotkanie z członkami Rodziny Pallotyńskiej, wizyty w wyjątkowych miejscach i kościołach, słuchanie przewodników duchowych, którzy dzielili się głęboką wiedzą o życiu konsekrowanym i drodze do świętości, niech pozostawi wyraźny znak w Waszym życiu i sercu. Św. Łukasz mówi: „Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie”( 12,48), dlatego teraz nadszedł czas, abyście szły naprzód i głosiły Ewangelię, dzieliły się doświadczeniem spotkania z Jezusem i dawały świadectwo, że Bóg jest Życiem, Bóg jest Miłością. Siostry, nie bójcie się być świętymi!”

IMG 20180924 184821

IMG 20180924 190804

IMG 20180913 WA0010

IMG 20180919 WA0036

IMG 20180919 WA0038

IMG 20180921 WA0030

Msza Święta na zakończenie programu została odprawiona przy grobie Założyciela w kościele SS. Salvatore in Onda przez Przełożonego Generalnego ks. Jacob Nampudakam. W homilii ks. Generał powiedział: „Jeśli ewangeliczne rady ubóstwa, czystości i posłuszeństwa są przeżywane w rzeczywistości i konkrecie, życie konsekrowane nigdy nie traci blasku i piękna. Radykalne życie Ewangelią jest kluczem do radosnego życia konsekrowanego i istotą życia chrześcijańskiego. Jest także fundamentem autentycznych powołań.(…) Wam, młode Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego, pragnę życzyć, abyście pozostały wierne misyjnemu wymiarowi pallotyńskiego charyzmatu. Wszyscy dzielimy tę duchowość, ale Siostry w szczególny sposób realizują misyjny aspekt inspiracji Pallottiego. Specyfiką naszego wspólnego powołania jest podążanie za Jezusem, który był posłany przez Ojca, aby odkupić ludzkość”.

IMG 20180919 WA0043

Podczas ceremonii rozesłania każda Siostra otrzymała indywidualne błogosławieństwo Przełożonego Generalnego relikwiami św. Wincentego Pallottiego oraz krzyż Papieża Franciszka z rąk Przełożonej Generalnej.

IMG 20180929 WA0021

Wszystkim, którzy poświęcili swój czas, służąc wiedzą i doświadczeniem w czasie Spotkania Formacyjnego, Zarząd Generalny składa serdeczne podziękowania.

_________________

Homilia na zakończenie Kursu Formacyjnego Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego,
San Salvatore in Onda, 25 września 2018 r.

Drogie Siostry,

Nasz Założyciel, św. Wincenty Pallotti, z pewnością jest bardzo szczęśliwy, widząc Was dziś rano na świętowaniu Najświętszej Eucharystii. Obecność tak wielu młodych sióstr z tak wielu różnych krajów w kościele San Salvatore in Onda to chwila radości dla naszego Założyciela i całej Rodziny Pallotyńskiej. Gratulujemy i dziękujemy naszej Siostrze Generalnej s. Izabeli Świerad, jej Wikarii, odpowiedzialnej jednocześnie za formację, s. Josephine D’Souza, oraz pozostałym członkiniom Rady Generalnej za zorganizowanie tego ważnego spotkania formacyjnego w Rzymie.

Dzisiejszy krótki fragment Ewangelii mówi nam , że ten, kto słucha Słowa Bożego i wypełnia je w praktyce życia, jest matką Jezusa, Jego braćmi i siostrami. Chrystus jest Słowem, które stało się Ciałem i dlatego każdy, kto czyni Jezusa centrum swego życia i konkretnie uczestniczy w Jego misji, jest naprawdę Jego uczniem. My, Pallotynki i Pallotyni, którzy poświęciliśmy nasze życie Bogu wybierając duchowość i charyzmat św. Wincentego Pallottiego, jesteśmy powołani, aby naśladować życie Jezusa, Apostoła Ojca Przedwiecznego i kontynuować jego zbawczą misję wśród naszych braci i sióstr na całym świecie.

Wam, młode Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego, pragnę przypomnieć i życzyć, abyście pozostały wierne misyjnemu wymiarowi pallotyńskiego charyzmatu. Wszyscy dzielimy tę duchowość, ale Siostry w szczególny sposób realizują misyjny aspekt inspiracji Pallottiego. Specyfiką naszego wspólnego powołania jest podążanie za Jezusem, który był posłany przez Ojca, aby odkupić ludzkość”.

Podstawowym charakterem misjonarza jest jego intymna komunia z Chrystusem. Misji nie można zrozumieć ani przeprowadzić, jeśli nie jest ona zakorzeniona w Chrystusie. Misjonarz jest zobowiązany do wyrzeczenia się siebie i wszystkiego, co wcześniej miał, aby być wszystkim dla wszystkich. Dlatego mówimy: „Misja jest zarazem umiłowaniem Jezusa i miłością Jego ludu”.

Pewną drogą do szczęśliwego i owocnego życia konsekrowanego jest zjednoczenie z Chrystusem oraz życie misyjne i apostolskie, płynące z bardzo intymnej relacji z Chrystusem. Tylko dając, otrzymujemy. Najbardziej frustrującym doświadczeniem w życiu konsekrowanym byłoby próbować jedynie przetrwać, indywidualnie lub jako Instytut. Trzeba dawać, nawet jeśli nas to rani, jak to czyniła uboga wdowa z Ewangelii. Jeśli dajemy tylko z naszej obfitości, nie możemy oczekiwać w zamian wielkiej nagrody. Gdy ewangeliczne rady ubóstwa, czystości i posłuszeństwa są przeżywane w rzeczywistości i konkrecie, życie konsekrowane nigdy nie traci blasku i piękna. Radykalne życie Ewangelią jest kluczem do radosnego życia konsekrowanego i istotą życia chrześcijańskiego. Jest także fundamentem autentycznych powołań.

Dlatego też, doświadczywszy duchowej i apostolskiej wielkości naszego Założyciela, św. Wincentego Pallottiego podczas pobytu w tym wyjątkowym mieście, Rzymie, możecie powrócić do swoich własnych domów i miejsc pracy i oddać się z zapałem służbie Ewangelii. Św. Jan Paweł II wzywał Kościół, aby podjął się „odnowionego zaangażowania misyjnego”, w przekonaniu, że działalność misyjna „odnawia Kościół, ożywia wiarę i chrześcijańską tożsamość, i oferuje świeży entuzjazm i nową motywację. Wiara jest wzmocniona, gdy jest przekazywana innym”.

Papież Franciszek zachęcał wszystkie wspólnoty, aby iść naprzód drogą nawrócenia duszpasterskiego i misyjnego, ponieważ nie można pozostawić rzeczy takimi, jakimi są. Mówi, że musimy być „nieustannie w stanie misji”. Posłuchajmy tych niezwykłych słów z Evangelii Gaudium (27): ” Nie bójmy się podejmować, z ufnością w Bogu i wielką odwagą „«opcji misyjnej», zdolnej przemienić wszystko, aby zwyczaje, style, rozkład zajęć, język i wszystkie struktury kościelne stały się odpowiednią drogą bardziej dla ewangelizowania współczesnego świata, niż do zachowania stanu rzeczy. Reformę struktur, wymagającą nawrócenia duszpasterskiego, można zrozumieć jedynie w następujący sposób: należy sprawić, by stały się one wszystkie bardziej misyjne, by duszpasterstwo zwyczajne we wszystkich swych formach było bardziej ekspansywne i otwarte, by doprowadziło pracujących w duszpasterstwie do nieustannego przyjmowania postawy«wyjścia» i w ten sposób sprzyjało pozytywnej odpowiedzi ze strony tych wszystkich, którym Jezus ofiaruje swoją przyjaźń”.

Z tego powodu Papież Franciszek ogłosił październik 2019 r. Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym. Ojciec św. ma nadzieję, że umiłowanie misji Kościoła, która jest „umiłowaniem Jezusa i miłością do Jego ludu”, będzie wzrastać jeszcze bardziej w każdym z nas!

Formacja dokonuje się przez całe życie. Jest to codzienne uczestnictwo w Misterium Paschalnym Chrystusa. Ono właśnie doprowadzi nas do nawrócenia, o którym mówi papież Franciszek.

Drogie Siostry, niech Bóg Was wszystkie błogosławi. Zabierzcie ze sobą wiele dobrych wspomnień tych dni, niech Was wspierają w dobrych i trudnych chwilach. Zawsze pamiętajcie: dobrze być Pallotynką! I dobrze być Misjonarką Pallotynką. Amen.

Jacob Nampudakam SAC

Categories