Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

52 KAPITUŁA PROWINCJALNA PROWINCJI KRÓLOWEJ POKOJU

20221213 075630 1

Prowincja Królowej Pokoju odbywała swą 52. Kapitułę Prowincjalną w dniach 10-17 grudnia 2022 r. w PoliSingisi w Arusha. Została ona oficjalnie otwarta przez s. Basilisę Jacob, przełożoną prowincjalną, pod hasłem: „Aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy” (J 17,21). Podczas ceremonii otwarcia s. Basilisa zaprosiła delegatki do skupienia się na temacie jedności, rozważając aktualną rzeczywistość prowincji, dziękując Bogu za przeszłość i patrząc w przyszłość z wielką nadzieją.

Radością i przywilejem była również obecność s. Josephiny D’Souza, przełożonej generalnej i s. Marie Claire, radnej generalnej. W swoim przesłaniu otwierającym spotkanie s. Josephina przypomniała delegatkom temat Kapituły Generalnej: „Zróbcie wszystko, co wam powie”. To powinno prowadzić siostry w rozeznawaniu i rozważaniu drogi ku przyszłości w duchu kolegialności. Zachęciła je do refleksji nad procesem synodalności w podejmowaniu decyzji – poprzez słuchanie, dialog i uczestnictwo. Kapituła powinna prowadzić Prowincję do proroczego świadectwa, przekazywania światu Bożego światła. Na zakończenie życzyła siostrom owocnej kapituły.

20221213 074657 1

Wszystkie członkinie Kapituły w modlitewnym nastroju podjęły sprawy Prowincji, starając się znaleźć sposób na wniesienie nowości w jej życie, aby służyć Zgromadzeniu, Kościołowi i światu naszym charyzmatem i tożsamością. Po trzech dniach obrad i przygotowaniu konstruktywnej rekomendacji, siostry rozpoczęły proces wyborczy.  15 grudnia 2022 roku, po przeprowadzeniu rozeznania duchowego, członkinie Kapituły wybrały nowy Zarząd Prowincjalny, który będzie kierował Prowincją przez kolejne trzy lata.

20221216 075037 1

Oto skład nowego Zarządu:

  1. Genoveva Salanga SAC – przełożona prowincjalna
  2. Agrippina Mmassy SAC – Wikaria Prowincjalna
  3. Fabiola Joseph SAC – radna
  4. Rosemary Ombay SAC – radna
  5. Mariana Hai SAC – radna

Wszystkie członkinie Kapituły złączyły ręce w geście podziękowania Siostrom naszego Zgromadzenia, które przez te dni były zjednoczone z nimi w modlitwie. Niech Bóg w swojej mocy prowadzi nową ekipę, aby wypełniała Jego wolę na Jego większą cześć i chwałę.

Członkinie Kapituły

 

Zdjęcia: S. Josephina D’Souza SAC

 

 

Categories