Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Naśladowaniu Jezusa

pallotti imit

* My, Siostry Misjonarki Apostolstwa Katolickiego przyjęłyśmy Zasady Życia, aby były dla nas natchnieniem, zachętą i pomocą w naśladowaniu Jezusa. Mają one nas jednoczyć i pobudzać do wypełniania posłannictwa św. Wincentego Pallottiego w naszych czasach. (ZŻ, 1)

** Według zlecenia Pallottiego, szczególne naśladowanie Jezusa jest podstawą naszego Zgromadzenia, a Ewangelia jest naszą regułą. (ZŻ, 15)

*** Celem naszym jako Pallotynek jest dla większej chwały Bożej ożywiać, pogłębiać i rozszerzać wiarę, wzmacniać nadzieję i zapalać miłość między ludźmi. Chcemy wśród chrześcijan budzić świadomość ich apostolskiego powołania i przyczyniać się do tego, aby nastała jedna Owczarnia i jeden Pasterz. (ZŻ, 10)

 

0

Categories