Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

100 lat Prowincji Amerykańskiej

usa%203a

Ad Infinitam Dei Gloriam

„Wykrzykujcie na cześć Pana wszystkie ziemie;
Służcie Panu z weselem!
Wśród okrzyków radości stawajcie przed Nim!
Albowiem dobry jest Pan,
Łaskawość Jego trwa na wieki,
A wierność Jego przez pokolenia.”

Psalm 100

 

Kochane Siostry,

Z wielką radością przesyłam drogim Siostrom moje gratulacje z okazji 100. rocznicy fundacji sióstr Pallotynek na ziemi amerykańskiej. Jest to rzeczywiście niezwykły rok dla nas wszystkich. Kiedy spoglądamy za siebie i dostrzegamy to co jest dzisiaj, odkrywamy te wielkie przemiany, które się dokonywały i budowały historię. To zasługa i osiągnięcie wszystkich sióstr. Patrząc w przeszłość widzimy jak Boża Opatrzność od samego początku towarzyszyła naszym siostrom.

Jestem wdzięczna każdej Siostrze za wierność i miłość, i prośbą dziękczynną skierowaną ku Bogu ogarniam nie tylko Amerykańską Prowincję, ale również całe nasze Zgromadzenie, którego piękno stanowicie. Kochane Siostry, byłyście niezwykłym przykładem służby i wierności w codziennych i duchowych pracach oraz posługach. Podziwiam Sióstr moc ducha i pragnę, abyście budowały Waszą Prowincję na ziarnach zasianych przez pierwsze nasze Siostry. To właśnie ich przykład nieugiętej odwagi i głębokiej wiary formował przez lata pallotyńskie powołania i był modelem ku coraz głębszej miłości do Boga. Nasze Siostry Pionierki są nieustannie żywą i prawdziwą ikoną do naśladowania także i teraz.

Kochane Siostry, kontynuujmy naszą ufność Bożej Opatrzności i módlmy się za nasze Współsiostry, które oddały i poświęciły swoje życie. Polecajmy Bogu naszą przyszłość.

S. Izabela Świerad SAC
Przełożona Generalna

Link do PDF: 100 lat Prowincji Królowej Apostołów w USA

 

Categories