Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Zebranie Centralne – 8 lutego 2014

Dzień rozpoczęłyśmy Mszą św., której przewodniczył ks. Adam, salwatorianin. Otrzymane błogosławieństwo towarzyszyło nam podczas obrad. W homilii Ksiądz przypomniał nam o zachowaniu równowagi pomiędzy pracą i modlitwą.

CA IMG 5156

Dzisiaj przeżyłyśmy chwile wypełnione łaską, którą otrzymałyśmy od Pana, chwile które zbliżyły nas jeszcze bardziej do siebie jako Rodzina Sióstr Pallotynek.

 

Sesje poświęcone były na konkretną dyskusję i wyciągnięcie praktycznych wniosków, aby w ten sposób pomóc Prowincjom w ich potrzebach. Uczestniczki Zebrania podkreśliły ważność życia wspólnotowego dla całego Zgromadzenia. Módlmy się, aby Trójca Święta, która jest wzorem życia we wspólnocie, błogosławiła wszystkie wysiłki podejmowane dla umocnienia wspólnot, których autentyczne życie jest realnym, ważnym i pilnym wyzwaniem dla całego Zgromadzenia.

CA IMG 5142

CA P1030471

CA IMG 5145

Wieczorem s. Izabela zaprosiła uczestniczki Zebrania do pizzerii Carmolanta Pizza Hut.

CA P1030449

CA P1030314

CA P1030499

Categories