Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Zebranie Centralne – 3 lutego 2014

CA IMG 2916

Temat zebrania Zebrania Centralnego w Rzymie brzmi: „Jeśli ktoś jest spragniony, niech przyjdzie do Mnie…” (J 7,37) Tego poranka zebranie rozpoczęłyśmy Mszą św., którą sprawował ks. Markus Reck SAC, Sekretarz Generalny. W wygłoszonej homilii podkreślił, że to Duch Święty jest wylaniem ożywczej wody. Kto wierzy w Niego strumienie wody żywej wypłyną z niego i to jest naszą drogą do miłości.

 

CA IMG 5002

Na zakończenie Liturgii celebrans udzielił nam błogosławieństwa i modlił się za wstawiennictwem św. Błażeja o ustrzeżenie nas od chorób gardła, (błogosławiąc tak, jak jest praktykowane w Szwajcarii, tzn. z zapalonymi świecami).

CA IMG 5011

Na początku porannego spotkania Siostra Przełożona Generalna Izabela Świerad powitała wszystkich ciepło i serdecznie oraz zachęciła słowami:

CA IMG 5045

„My Pallotynki, siostry przełożone, jednym sercem i jednym duchem zgromadzone w Wieczerniku, w duchu miłości, przyzywamy Ducha Świętego, aby zstąpił na nas, aby On sam nas prowadził i oświecał w procesie naszej odnowy… ważne jest, że pozostajemy zakorzenione w naszym charyzmacie, a także mamy tożsamość, która ukazuje pasję trwania dla Chrystusa i dla misji; i weźmy z przeszłości to, co najlepsze dla naszej przyszłości”.

Następnie s. Inacinha Fernandes z Prowincji Indii, s.Marta Litawa z Regii Rwandy/ Conga, s. Maria Dörig z Delegatury Szwajcarii, s. Boscona Schämaan z Prowincji Południowej Afryki, przedstawiły swoje sprawozdania i zapoznały uczestniczki zebrania z obecną sytuacją w poszczególnych krajach..

CA IMG 5055

CA IMG 5060

CA IMG 2878

ca img 5026

Dowiedziałyśmy się bardzo wiele o apostolstwie i życiu sióstr oraz wyraziłyśmy naszą wdzięczność. Widzimy, jak nad naszymi wspólnotami czuwa Boża Opatrzność i oddajemy Bogu w modlitwie wszystkie sprawy naszego Zgromadzenia. Możemy powiedzieć, że każda z nas przybyła do Rzymu na swoim „statku”, a teraz jesteśmy razem na jednym „okręcie”, którym jest Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego.

Categories