Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Zebranie Centralne 2015 – 17 maja

Niedziela 17 maja 2015 r.

W niedzielne popołudnie s. Izabela przedstawiła nam nową Przewodniczącą Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego panią Donatellę Accerbi, która jest pierwszą w historii osobą świecką na tym znaczącym stanowisku.

CA10

Od 1970 r. Donatella wzrastała w charyzmacie św. W. Pallottiego, uczestnicząc w formacji prowadzonej przez włoskich księży Pallotynów. Niemal od początku należała i tworzyła wspólnotę Zjednoczenia pod nazwą Quinta Dimensione. Jest osobą pełną entuzjazmu i przepojoną duchem św. Założyciela.

 

 

 

 

Pani Donatella podzieliła się z członkiniami Zebrania Centralnego swoim osobistym doświadczeniem Zjednoczenia. Swoją refleksję osnuła na przesłaniu z listu św. Pawła do Efezjan 4,1-6.

A oto kilka kluczowych myśli z jej wystąpienia:

 

• Bóg powołał nas do rodziny pallotyńskiej i to jest Jego dzieło.
• Pragnienia w życiu św. Pallottiego były bardzo istotne dlatego też i dla nas powinny one być ważne, szczególnie wezwaie do jedności. Jeśli nie będziemy pragnąć wspólnie – nic nie osiągniemy. Natomiast jeśli sobie nawzajem służymy, wtedy wzrastamy. Bądźmy sługami.

• Struktury zawsze podlegają zmianom w czasie. Są one bowiem tylko instrumentem pomagającym nam dążyć do wypełnienia testamentu Chrystusa. To, co nie podlega zmianie to charyzmat św. W. Pallottiego, który wyraża się w budowaniu relacji między ludźmi opartymi na braterskiej miłości. Priorytetem dla mnie jest budowanie komunii pomiędzy członkami Zjednoczenia, trwanie w jedności na wzór rodziny. Wiem, że to nie jest łatwe zadanie, ale jest to wyzwanie konieczne do podjęcia. Mam nadzieję, że każdy tęskni za tym, aby być razem z innymi, aby wspólnie budować dzisiaj Królestwo Boże na ziemi.

Nasza formacja w Zjednoczeniu Apostolstwa Katolickiego oparta jest na czterech filarach:duchowym, intelektualnym, wspólnotowym i apostolskim.

 

Papież Franciszek ogłosił Rok Miłosierdzia, postarajmy się więc być Obliczem Jezusa Miłosiernego, czyli w każdej sytuacji konfliktowej pamiętajmy o przebaczeniu. Szczególną rolę mają w tym procesie kobiety przekazując dar nowego duchowego życia innym.

CA11

CA13

CA16

CA14

Categories