Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Zarząd Generalny 2010-2016

gen adm

Nasz nowy Zarząd Generalny wybrany 16/17 marca 2010 r.

S.Izabela Świerad (Polska), Przełożona Generalna

S. Maria Landsberger (Niemcy/Brazylia), Wikaria Generalna

Radne Generalne:

S. Stella Holisz (Polska)

S. Josephina D’Souza (Indie)

S. Bożena Olszewska (Polska)

0

Categories