Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Zakończenie Zebrania Centralnego – 9 lutego 2014 – Ceremonia rozesłania

Dzisiaj, podczas modlitwy Anioł Pański, Papież Franciszek przypomniał nam, że każdy chrześcijanin jest wezwany by być „solą ziemi i światłością świata”. Ta refleksja towarzyszyła nam w czasie sesji podsumowującej, którą rozpoczęłyśmy o godz. trzeciej popołudniu Koronką do Bożego Miłosierdzia, prosząc Boga o łaskę „odnowienia”, aby nasze powołanie było autentycznym świadectwem.

Rosary01

Podczas dyskusji podjęłyśmy konkretne propozycje z myślą o przyszłości naszego Zgromadzenia. W swoim końcowym wystąpieniu Przełożona Generalna s. Izabela Świerad wyraziła wdzięczność za ducha dobrej współpracy i otwartości pomiędzy członkiniami Zebrania Centralnego. S. Izabela zaprosiła nas wszystkie, abyśmy były zjednoczone w naszym posługiwaniu Zgromadzeniu i Kościołowi.

CA IMG 5171

CA IMG 5191

Zebranie Centralne zakończyło się ceremonią rozesłania. Znakiem zewnętrznym, symbolizującym zaczerpnięcie ze Źródła, było zaczerpnięcie wody przez s. Izabelę z glinianej stągwi ustawionej przed ołtarzem i napełnienie małych dzbanów sióstr. Siostra Generalna rozesłała nas, błogosławiąc wodą święconą, oraz przekazała nowe wydanie Zasad Życia, które mają inspirować nas do życia charyzmatem w Zjednoczeniu.

CA IMG 5198

CA IMG 5218

CA IMG 5208

CA IMG 5225

CA IMG 5223

CA IMG 5233

CA IMG 5246

Jesteśmy wdzięczne wszystkim Siostrom, które towarzyszyły nam i wspierały modlitwą. Niech Bóg Siostrom błogosławi.

Rozesłanie przez naszą Siostrę Generalna Izabelę Świerad SAC

vessel

Jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże! (Ps 42, 2)

Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak mówi Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza ( Jan 7: 37.38)

Muzyka: Strumienie wody żywejhttp://www.youtube.com/watch?v=XxsMGxswvmE

Modlitwa rozesłania

Panie Jezu, woda, którą nam dałeś, wypływa z otwartego boku Twojego Ciała na krzyżu. Jest Krwią i Wodą Twojej Miłości dla zbawienia świata. To jest woda, którą byliśmy ochrzczeni, woda życia wiecznego.

 

Błogosław Panie nas tą wodą, błogosław nasze Siostry, wspólnoty i prowincje ŻYWĄ WODĄ, tak by płynęła w każdej z nas, w naszych Siostrach, wspólnotach i prowincjach. Niech radość wiary i jedności wytryśnie ponownie z tego żywego Źródła, którym jest Ojciec, Syn i Duch Święty, na którego obraz jesteśmy stworzeni. Amen

 

Pieśń: Niech Pokój płynie jak rzeka, wypływa z ciebie i mnie

Categories